משתנה תלוי ומשתנה בלתי תלוי – דוגמאות!

משתנה תלוי ומשתנה בלתי תלוי – דוגמאות! הגדרה של משתנה בלתי תלוי - זהו המשתנה המסביר. הגדרה של משתנה תלוי : זהו המשתנה המוסבר שתלוי במצבו של המשתנה הבלתי תלוי. והגורם המסביר נקרא משתנה בלתי תלוי. לדוגמה , במקרה ששאלת מחקר היא מהי השפעת המשקל העודף [...]