ראיון חצי מובנה מחוון ראיון לדוגמא

ראיון עם הנערה כללי : ראשית אציג את עצמי , את נושא המחקר באופן כללי חשוב: אסביר למרואיינת כי הפרטים יישארו חסויים ולא יוזכר כל פרט מזהה בעבודה , אסביר למרואיינת כי הינה רשאית להפסיק את הראיון בכל עת וללא חובה לציין סיבה. פנייה [...]