ניתוח סטטיסטי – דוגמא להצגת טבלה עם תוצאות רגרסיות

ניתוח סטטיסטי - דוגמא להצגת טבלה עם תוצאות רגרסיות רף יחסי רף שכר ציפיות שכר המשתנה התלוי מובהקות מקדם מובהקות מקדם מובהקות מקדם   0.001 4.85 0.001 293.57 0.001 388.50 Constant 0.01 0.048 0.01 118.32  - 0.01    193.92- לפני כמה חודשים הפכת למובטל? [...]