סמירניון השפעת התנועה על ילדים

סמירניון השפעת התנועה על ילדים בגן ובכיתה א׳ התנועה היא צורה בסיסית של חוויה ותקשורת(Koff, 2000), באמצעותה הילדים לומדים להתמודד עם משימות בחיים ( שריר, 2008 אצל וולטר, 2011). כמו כן, הריקוד הוא דחף וצורך אנושי בסיסי. כל אדם מסוגל להשתמש בגופו ולבטא את [...]