סמינריון שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך

הקונפליקטים הקשורים לשילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגיל , על בסיס כל מה שנאמר בפרק הקודם של סקירת הספרות, המוקד של העבודה הנוכחית היא הקונפליקטים שמאפיינים את מקצוע ההוראה, אשר נובעים באופן ישיר מהשילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות של [...]

שוב סמינריון בנושא שחיקת מורים ?!!!! [עבודה סמינריונית]

שוב סמינריון בנושא שחיקת מורים ?!!!! לכאורה הנושא "טחון" מכל זוית אפשרית, אולם תמיד יש מה לבחון, בעיקר כשהמערכת משתנה כל הזמן!. למשל לאחר רפורמת אופק חדש, ניתן להניח כי יחולו שינויים בנושא שחיקת המורים. יש מאמרי בסיס בנושא שחיקה, אולם האפשרות לחקור היא [...]

סמינריון צרכים מיוחדים בנושא תפיסת הילד החריג במשפחה

סמינריון בנושא תפיסת הילד החריג במשפחה החברה המודרנית מתייחסת אל נושא הפיגור מזוויות שונות: זו של האדם אשר סובל מפיגור, זו של משפחתו וזו של החברה, לכל אחת מנקודות המבט הללו ישנה נגיעה רבה לתחום הפיגור השכלי והשפעה רבה על חיי המעורבים בהתמודדות עם [...]

עבור למעלה