סמינריון תקשורת כתרבות פרסומות 2015

סמינריון תקשורת כתרבות פרסומות ילדים בפרסומות, פרסומות למוצרי מזון בהן מופיעים ילדים בעבודה זו, אדון בקשר שבין ילדים ופרסומות כאשר מקרה הבוחן יהא פרסומות למוצרי מזון בהן מופיעים ילדים בשנים 2013 ואילך. בחלק סקירת הספרות אציג את הרציונל לעסוק בנושא ואת חשיבותו לתחום החינוך והתקשורת. [...]