סמינריון התמודדות עם בעיות משמעת

סמינריון התמודדות עם בעיות משמעת כיצד מתמודדים מורים בבית הספר היסודי עם הפרעות ובעיות משמעת?   על-פי המילון של אבן שושן (2004), הוגדרה המשמעת כשמיעה בקולו של מישהו-הקשבה, דיסציפלינה, קבלת מרות, חובת הציות לסדר ולנוהג הקבועים וגדוד אנשי-צבא הסרים לפקודתו הישירה של מישהו. הגדרת [...]