סמינריון יחסי גומלין מורה תלמיד

סמינריון יחסי גומלין מורה תלמיד נושא: השפעת יחסי גומלין מורה-תלמיד על הישגיהם הלימודיים של תלמידים בבתי-ספר   שאלת מחקר: באיזה מידה משפיעים יחסי הגומלין בין מורים ותלמידים על ההישגים בלימודים?   סקירת ספרות מורה: המילה "מורה" מקורה בשורש יר"ה ומשמעותה לפי המילון אבן-שושן (1968): [...]