סקירה ספרותית – התפתחות ההגדרות של הפרעות הספקטרום האוטיסטי במהלך הזמן

סקירה ספרותית - התפתחות ההגדרות של הפרעות הספקטרום האוטיסטי במהלך הזמן צפייה | הורדה סמינריון, סקירת ספרות בנושא האוטיזם באופן ספציפי, מוגדר כלקות התפתחותית מורכבת אשר מופיעה בדרך כלל במהלך שלוש השנים הראשונות של החיים. לקות זו היא תוצאה של הפרעה נוירולוגית המשפיעה על [...]

פסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי – סמינריון אוניברסיטה פתוחה ?

פסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי - סמינריון אוניברסיטה פתוחה דוגמא לסמינריון באוניברסיטה הפתוחה בקורס שיפוט אינטואיטיבי. מרבית המנחים בקורס הזה הם כאב ראש אמיתי שלא ממש ממוקדים ולא סגורים עם עצמם, הדבר מקשה מאוד על הסטודנטים לסיים את הסמינריון , שלא לדבר על להנות מהתהליך. [...]

סמינריון שביעות רצון מזוגיות ורווחה נפשית בתיווך דפוסי התקשרות

סמינריון שביעות רצון מזוגיות ורווחה נפשית בתיווך דפוסי התקשרות השפעת שביעות רצון מזוגיות על רווחה נפשית בתיווך דפוסי התקשרות פרק השיטה מדגם - אוכלוסיית המחקר שלנו היא נבדקים בטווח גילאים 20-43. במחקר זה נבדקו 83 נבדקים (m=28.54, (sd=6.29, מתוכם 16 גברים ו67 נשים. כאשר [...]

הזדהות עם קבוצות [סמינריון בפסיכולוגיה]!

עבודה סמינריונית בקורס "הזדהות עם קבוצות" סמינריון הזדהות עם קבוצות - נשמח לסייע משלב בחירת הנושא יחד עם המנחה, בחירת שאלונים וניתוח סטטיסטי! הקשר בין הצורך בסגירות קוגניטיבית, הזדהות עם ישראל ודיסוננס תוך-קבוצתי: הבדלים בין-אישיים באי-סבילות דיסוננס ...סגירות קוגניטיבית חמישה עשורים של מחקר ענף [...]

סמינריון מודל חמשת הגורמים חמלה עצמית ומודעתיות

סמינריון מודל חמשת הגורמים חמלה עצמית ומודעתיות מודל חמשת הגורמים מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את מארג הקשרים שבין תכונות האישיות של נוירוטיות, פתיחות לחוויה, חמלה עצמית ומודעתיות לבין סגנון חשיבה רומינטיבי ורפלקטיבי. יחד עם זאת  לנוכח המחקרים המעידים על השפעתה של תרבות בעיצוב [...]

עבור למעלה