סמינריון בתקשורת – ייצוג עולים מברה"מ לשעבר בקולנוע הישראלי!

סמינריון בתקשורת - ייצוג עולים מברה"מ לשעבר בקולנוע הישראלי! העליה ההמונית לישראל ממדינות ברה"מ לשעבר, אשר החלה בסוף שנות ה 80 , הינה נקודת מפתח בתרבות הישראלית. תרבות זו, אשר בנויה גם כך מעירוב של עולים רבים ממדינות שונות, נאלצה להתמודד עם עולים אלו בכל מישור [...]