סמינריון בנושא נשים בשואה[עבודה לדוגמא]

סמינריון בנושא נשים בשואה עבודה סמינריונית לדוגמא בנושא מדיניות הנאצים כלפי נשים יהודיות בשואה , סמינריון נשים בשואה. להלן חלק מן פתיחת העבודה, הפן המגדרי בחקר השואה מחקר השואה וניסיון להבין ולתעד את האירועים שהתרחשו בשואה הוא נושא שקיים כבר עשורים רבים, אך בהקשר לראיית [...]