דוגמא לפרק ממצאים עם מבחן סמירנוב

תוצאות- ממצאים פרק התוצאות במחקר הנוכחי נחלק לארבעה שלבים מרכזיים. תחילה, יוצגו נתוני סטטיסטיקה תיאורית של משתתפי המחקר, תוך התייחסות דיפרנציאלית למאפייני משתתפי קבוצת המחקר והביקורת. בשלב השני, לצורך התאמת מבחן סטטיסטי )פרמטרי / א פרמטרי(, נערך שימוש במבחן -Kolmogorov -Smirnov והצגת היסטוגרמות, זאת [...]

ניתוח סטטיסטי באקדליסט

תנו לצוות הסטטיסטיקאים של אקדליסט את השאלון, רשימת ההשערות וזהו! הצוות שלנו יסייע לכם בבניית פרק השיטה בצורה מושלמת. הסיוע אפשרי בתוכנת SPSS, R , STAT , אקסל את כל הניתוח נבצע בדיוק בהתאם למחקר שלך ולהשערות שלך. בין השירותים שניתנים: בדיקת תוקף ומהימנות [...]

עבור למעלה