עבודות אקדמיות

עבודות אקדמיות ההגדרה הרווחת של עבודות אקדמיות היא כי עבודה אקדמיות או עבודות אקדמיות הן מטלות נפוצות במוסדות להשכלה גבוהה. עבודות אקדמיות הן מטלה נפוצה בכל המוסדות להשכלה גבוהה. כדי לבצע עבודה אקדמית יש צורך בידע מוקדם בחיפוש מאמרים, הכרות עם מאגרי מידע, ישע [...]

משתנה תלוי ומשתנה בלתי תלוי – דוגמאות!

משתנה תלוי ומשתנה בלתי תלוי – דוגמאות! הגדרה של משתנה בלתי תלוי - זהו המשתנה המסביר. הגדרה של משתנה תלוי : זהו המשתנה המוסבר שתלוי במצבו של המשתנה הבלתי תלוי. והגורם המסביר נקרא משתנה בלתי תלוי. לדוגמה , במקרה ששאלת מחקר היא מהי השפעת המשקל העודף [...]

עבור למעלה