סמינריון : מקורות התורמים למחויבות ארגונית (PDF)

סמינריון בנושא המקורות התורמים למחויבות ארגונית (PDF) צפייה | הורדה 1.1.1 מקורות התורמים למחויבות ארגונית רוב המודלים העוסקים במחויבות ארגונית מציגים טיעונים חישוביים והדוניסטים ) & ,Porter, Steers  Bigley )יחד עם זאת לא ניתן להסביר את כל ההתנהגויות הארגוניות על בסיס תהליכים רציונאליים שמטרתם [...]