מה אם אין לי הנחיות לכתיבת הצעת המחקר?

מה אם אין לי הנחיות לכתיבת הצעת המחקר? הצעת המחקר חייבת להיות מוגשת...זה מוכר. באוניברסיטה הפתוחה למשל , כמו גם בקורסים שונים של שיטות מחקר דווקא כן מלמדים כיצד לכתוב הצעת מחקר. באקדליסט, אנו ממליצים כי כל הצעת מחקר תכיל גבולות גזרה ברורים ( [...]