קניית עבודות אקדמיות: האם זה חוקי?

מאת קורש אבינדב כ"ץ השאלה האם קניית עבודות אקדמיות היא חוקית היא שאלה שמעסיקה סטודנטים רבים כיום. כבר בשלב זה יש להבהיר ולומר - סטודנט שמגיש עבודה אקדמית כלשהי אך הוא לא כתב אותה והיא מועתקת ממקור אחר - עובר על כללי האתיקה בכל [...]