סמינריון בנושא אימהות בספרות המודרנית: הגשמה או מכשול

סמינריון בנושא אימהות בספרות המודרנית: הגשמה או מכשול דמותה המורכבת של האם מוצגת בעיקר דרך עיני הסופרות (Hirsch, 1989), כאשר היחס בנות-אימהות הוא אמביוולנטי משום העובדה שהבנות/כותבות נעות בין סימביוזה להיפרדות ביחסיהן עם אימותיהן בתהליך החיפוש וההגדרה העצמיים (אולם הדבר נכון, כמובן, גם ביחס [...]