עבודת גמר-חשיפת התלמידים לפרויקט- אגירת מי גשמים- המתקיים בבית ספר

עבודת גמר-חשיפת התלמידים לפרויקט- אגירת מי גשמים- המתקיים בבית ספר