קשרי מסחר בין מצרים לכנען בתקופת הברונזה התיכונה

עבודה מעולה סמינריונית בארכיאולוגיה יחסי המסחר אשר התקיימו בתקופת הברונזה התיכונה בין מצרים לכנען, כאשר אנסה להבין עפ סקירת ממצאים ארכיאולוגיים שונים האם יחסים אלו […]