על המועמד להיות בעל ידע והכרות עם מונחים מתחום הכלכלה

הכרת מודלים כלכליים ,  הכרות עם תוכנות סטטיסטיות

תואר ראשון הכרחי , עדיפות תינתן לבעלי תואר שני

 

שלח קו"ח