בעל תואר ראשון לפחות בתחום

יכולת כתיבת מסמך אפיון למערכות מידע

נסיון בתכנון בסיסי נתונים, הכרות עם מסד נתונים אחד לפחות

MSSQL,MYSQL,ACCESS

נסיון בכתיבת תהליכים ודרישות מערכת, רישום  USE-CASE

עדיפות לבעלי נסיון נוסף בכתיבת מסמכי שיווק וניתוח מיזמים

פנה אלינו!