סמינריון חופש הדת בדיני נישואין ( סמינריון במשפטים)

סמינריון חופש הדת בדיני נישואין ( סמינריון במשפטים) חופש הדת והמצפון הינו את מזכויות היסוד של האדם, וחופש זה עומד בבסיס כל דמוקרטיה מערבית מודרנית, ולכאורה כך גם בישראל. את אחד מן האיזכורים המוקדמים לחוק זה אפשר לראות בתיקון הראשון לחוקה האמריקאית, אשר נחקק [...]

סמינריון במשפטים לדוגמא הטרדה מינית

סמינריון במשפטים לדוגמא הטרדה מינית הרקע לחקיקת החוק למניעת הטרדה מינית במרץ 1997 אישרה הכנסת את הצעת החוק 14 שקבעה כי הטרדה מינית היא תופעה חברתית קשה, הפוגעת בערכים חברתיים מרכזיים, לרבות כבוד האדם והזכות לשוויון. ההצעה פתחה בסעיף מטרה שקבע: "מטרת חוק זה [...]

סמינריון גישור ויישוב סכסוכים

שאלת המחקר : האם השימוש ההולך וגובר של גופים פיננסיים בגישור ככלי לפתרון סכסוכים כספיים פוגע באינטרסים חברתיים עליהם שומר בית המשפט? הגישור (mediation) הוא הליך אשר מאפשר לצדדים לפתור ביניהם סכסוכים שלא בבית המשפט דרך צד שלישי, כאשר הצדדים לא יכולים או לא [...]

קישורים לעבודות סמינריון במשפטים

קישורים לעבודות סמינריון במשפטים תכנון מס לגיטימי מתנות וירושות בחוק מס שבח מקרקעין :  הורדה  | צפייה עבודת סמינריון במשפטים בנושא ביקורת חקיקתית  : הורדה | צפייה סמינריון מהות משדל , עם שאלה משפטית ייחודית : הורדה | צפייה סמינריון במשפטים העוסק בהצדקה מוסרית [...]

סמינריון אי מניעת פשע

סמינריון אי מניעת פשע סמינריון לדוגמא במשפטים בנושא אי מניעת פשע. עבירת אי מניעת פשע, המעוגנת בסעיף 262 לחוק העונשין (להלן: "עבירת אי מניעת פשע"),[1] היא עבירה המעוררת דיון מוסרי- משפטי. הסוגיה הראשונה שעולה ביחס לעבירה זו היא מעולם המשפט התיאורטי, ועוסקת בשאלה האם [...]

סמינריון משפטים יחסי מין בין עורך דין ללקוח

סמינריון משפטים יחסי מין בין עורך דין ללקוח בשנת 2004 נחקק סעיף 341 א' לחוק העונשין שעניינו יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל 2. בהצעת החוק קבע המחוקק כי אין מקום להגבלת מערכות יחסים בין בגירים בהסכמה, אלא במצבים בהם מדובר בטיפול ובמיוחד במצבים [...]

סמינריון במשפטים בנושא פרטיות

סמינריון במשפטים בנושא פרטיות סמינריון זה יבדוק, האם יש מקום להגן על פרטיות העובד וחופש הביטוי שלו במקום העבודה, אל מול זכות הקניין של המעביד, לאור הסעיפים המגינים על הפרטיות (סעיף 8) ועל חופש הביטוי (סעיף 10) באמנה לזכויות האדם[1] (להלן: "האמנה"). אם אכן [...]

כתיבת עבודות,סמינריון במשפטים – עבודה לדוגמא מעולה

אינוס במרמה, סמינריון במשפטים עבירת האינוס בישראל היא עבירה מן החמורות בחוק העונשין, ובהתאם לכך לעבירה זו מוגדרת ענישה קשה ביחס לעבירות אחרות - עד 16 שנים ועד 20 לאינוס בנסיבות מחמירות. אך כפי שנראה בגוף העבודה, החקיקה בישראל בנושא זה אינה נרחבת כמו [...]

דיני ראיות סמינריון פרי העץ המורעל [כתיבת סמינריון במשפטים]

דיני ראיות סמינריון פרי העץ המורעל נכון, זהו זה נושא טחון לכתיבת עבודה סמינריונית במשפטים אך תמיד תוכל לתת ביקורת על היחס שנקבע בין כלל הפסילות הפסיקתי לכלל הפסילות של חוק הגנת הפרטיות! זכור - תן ביקורת עדכנית, עם פס"ד עדכניים ביותר! בכתיבת סמינריון [...]

סמינריון מעמד משפטי בהליך השיקום של חברות

סמינריון מעמד משפטי בהליך השיקום של חברות דוגמא לסמינריון במשפטים בנושא דיני חברות (סמינריון דיני חברות) כאשר תוכן  העניינים מציג תמונה ברורה על מבנה הסמינריון , כמו כן תוכל לקרוא בהמשך את הפרקים. במידה ותצטרך סיוע נוסף אנחנו כאן! 1 מבוא 2 2 קביעת סדרי [...]

עבור למעלה