דוגמא לפרק ממצאים עם מבחן סמירנוב

תוצאות- ממצאים פרק התוצאות במחקר הנוכחי נחלק לארבעה שלבים מרכזיים. תחילה, יוצגו נתוני סטטיסטיקה תיאורית של משתתפי המחקר, תוך התייחסות דיפרנציאלית למאפייני משתתפי קבוצת המחקר והביקורת. בשלב השני, לצורך התאמת מבחן סטטיסטי )פרמטרי / א פרמטרי(, נערך שימוש במבחן -Kolmogorov -Smirnov והצגת היסטוגרמות, זאת [...]

ניתוח סטטיסטי באקדליסט

תנו לצוות הסטטיסטיקאים של אקדליסט את השאלון, רשימת ההשערות וזהו! הצוות שלנו יסייע לכם בבניית פרק השיטה בצורה מושלמת. הסיוע אפשרי בתוכנת SPSS, R , STAT , אקסל את כל הניתוח נבצע בדיוק בהתאם למחקר שלך ולהשערות שלך. בין השירותים שניתנים: בדיקת תוקף ומהימנות [...]

ניתוח סטטיסטי – דוגמא להצגת טבלה עם תוצאות רגרסיות

רף יחסי רף שכר ציפיות שכר המשתנה התלוי מובהקות מקדם מובהקות מקדם מובהקות מקדם   0.001 4.85 0.001 293.57 0.001 388.50 Constant 0.01 0.048 0.01 118.32  - 0.01    193.92- לפני כמה חודשים הפכת למובטל? 0.03 177.6 מצב כלכלי נוכחי 0.002 102.58 0.002 160.25 [...]

איך מריצים רגרסיה באקסל ? הנה מדריך נורא פשוט!

איך מריצים רגרסיה באקסל ? שלב ראשון , חובה : להרצת רגרסיה באקסל יש צורך בהוספת מרכיב שמאפשר הרצת הרגרסיה: 1. יש ללחץ על הכפתור של האופיס 2. לבחור אפשרויות אקסל (EXCEL OPTIONS) 3. לבחור תוספות(ADD_INS) 4. בתיבה שנפתחה יש לבחור ב- Analysis ToolPak  [...]

משתנה תלוי ומשתנה בלתי תלוי – דוגמאות!

הגדרה של משתנה בלתי תלוי - זהו המשתנה המסביר. הגדרה של משתנה תלוי : זהו המשתנה המוסבר שתלוי במצבו של המשתנה הבלתי תלוי. והגורם המסביר נקרא משתנה בלתי תלוי. לדוגמה , במקרה ששאלת מחקר היא מהי השפעת המשקל העודף על הדימוי העצמי ? המשתנה הבלתי תלוי [...]

עבור למעלה