3 עבודות סמינריון בפסיכולוגיה להורדה

סמינריון לחץ בהכשרה בהוראה

צפייה | הורדה | PDF 

המחקר המוצג בזה בדק לחץ בקרב סטודנטים להוראה בתקופת ההכשרה להוראה מתוך מטרה להציע דרכים להתמודדות עם מצבי לחץ.

הכשרת המורים היא תחום ייחודי, יעודי, בו נערכים מחקרים הבודקים, ברובם, את המודלים של ההכשרה, תפיסות ההוראה, תכניות הלימודים והטמעתם במוסדות ההכשרה, תפיסות השותפים השונים בהכשרה את ההכשרה ועוד.

לא רבות נחקר בתחום הרגשי של המתכשר להוראה, תחום שאי אפשר להפרידו מן התחום הקוגניטיבי הכרוך בידע המקצועי ובעמדות כלפי המקצוע. במהלך ארבע שנות הכשרה חווה הסטודנט להוראה גם למידה וגם הוראה. בהקשר זה ניתן לומר…[צפייה | הורדה | PDF ]

הומופוביה בקרב חיילים גברים הטרוסקסואלים בצהל

צפייה | הורדה | PDF

אלימות פיזית ומילולית בכלל וכזו הנוכחת על רקע נטייה מינית בפרט, הינה תופעה נחקרת ונפוצה בספרות המקצועית של ימינו.

בישראל, מדינה בעלת מאפיינים מיליטריסטיים מובהקים, התופעה אף ניכרת בתוך שורותיו של המוסד הצבאי המחייב במדינה, הלוא הוא צה"ל. אולם, המחקר שהתבצע בתחום עד כה על הקשר בין צה"ל לבין תופעת ההומופוביה הינו מוגבל למדי בהיקפו. אי לכך, מן הראוי לבחון מהי הזיקה בין האקלים החברתי- מיליטריסטי השורר בחברה הישראלית, לבין התהוותה והתפתחותה של תופעת ההומופוביה.

בנוסף, בעקבות העובדה שלא קיימים מחקרים המצביעים על קשר ישיר בין רמות הומופוביה לבין סוג השירות הצבאי, קשר זה נבחן
במחקר הנוכחי באמצעות מודל תיווכי. כלומר …[צפייה | הורדה | PDF]

בסגירות קוגניטיבית הזדהות עם ישראל ודיסוננס

צפייה | הורדה | PDF

השאיפה האנושית לעקביות קוגניטיבית הייתה ועודנה מקור עניין בלתי נדלה לחקירה פסיכולוגית ולסקרנות פילוסופית , אשר שורשיהן ניתנים לזיהוי אף בעבודות מוקדמות כהגותו של שפינוזה.

חשובות במיוחד לעניננו הן ההתפתחויות התיאורטיות והאמפיריות שנוצרו סביב שאיפה זו, אשר הופיעו כפטריות לאחר הגשם לקראת אמצע המאה הקודמת תחת המטריה הרחבה של הפסיכולוגיה החברתית….מבין שלל ההמשגות וההסברים שהוצעו לתופעה זו, תיאוריית הדיסוננס הקוגניטיבי נחשבת לאחת העבודות המקיפות והמשפיעות …[צפייה | הורדה | PDF]