שיטות תצפית ומחקר  

הכלל החשוב בביצוע תצפית הוא :  עליך לתת תיאור אובייקטיבי מדויק, ברור של ההתנהגות המיועדת לשינוי. התיאור מתייחס למימדים נצפים, מה האדם עושה ואינו מתאר מצבים פנימיים של המתנהג!

אומנם ישנם מצבים שונים של תצפית כמו צופה בלבד, צופה+משתתף, חוקר משתתף כצופה וכמובן משתתף מלא,אלא שבפועל  – יש להתייחס למצבים השונים כעל שינוי במעמדו של החוקר. בחירת תפקיד הצופה תלויה באופי החברה ובסוג המחקר

תצפית תיאורית ABC

התצפית מכילה מידע אודות האירועים שקדמו להתנהגות ואלו שהתרחשו לאחריה. כמו כן התצפית מכילה מידע אודות ההתנהגות עצמה, הזמן שבו התרחשה והמקום

התצפית מספקת:

  • שכיחות ההתנהגות
  • תמונה כוללת של ההתרחשות
  • מידע על דפוס ההתנהגות

דוגמא לתצפית תיאורית

תאריך:_________   זמן תחילת מקום התצפית:___________  הכיתה:________     שם המורה:___________    השיעור:_______________  סוג הפעילות:________  מס' תלמידים בכיתה:____________ זמן סיום תצפית:__________  נוכחים נוספים בכיתה:________

תצפית: ____________שם הצופה:____________

זמן אירוע מקדים

A

התנהגות

B

תוצאות

C

מה ניתן ללמוד מתצפית תיאורית?

זיהוי דפוס מאפשר לבסס השערה – ומקדם בניית התערבות יעילה, לדוגמא:

žרק כשאימא משכיבה את אורין לישון הוא מבקש 10 פעמים להתפנות ,לפני שמסכים להיפרד ממנה

žבדרך כלל כאשר מוגשת ארוחת ערב עם חביתת ירק, הילד מסרב לצאת מהאמבטיה ומציג התקף זעם לפני ארוחת הערב

žבכל פעם שמוצגת דרישה קשה בנושא חשבוני רינה טוענת שכואב לה משהו (בטן, ראש, עיניים) ומבקשת לצאת לאחות

נהוג לרשום בקיצור , תוך כדי התצפית כמויות , כאשר žכל תגובה של נרשמת בנפרד , למשל

žתגובה נכונה נרשמת כ +

žתגובה מרומזת נרשמת כ ר

žתגובה שגויה נרשמת כ

žתגובה אחרת מזו המצופה נרשמת כ

žתגובה דואלית נרשמת כ

למשל חזרות אפשר לסמן : ח

žחוסר תגובה נרשם כ 0/ NR

 

 

 החסרונות – שיטה  מוגבלת ולא מאפשרת לאסוף נתונים לגבי נושאים שלא ניתנים לביטוי בהתנהגות או משהו חיצוני , יש להשקיע משאבים , יש מימד מלאכותי ,בחירת זמן אקראי יכול לא לשקף…והקידוד לא ממש אחיד. יש חובה להכרות עם הסביבה ממש לעומק- זה תנאי חשוב.