שאלות מחקר איכותני לדוגמא

למעשה , כל מחקר מתחיל בשאלה – במחקר איכותני, בשל האופי האינדוקטיבי שלו, הכניסה לשדה מתחילה בדרך כלל עם שאלה כללית שהולכת ומתחדדת ככל שחוקרים את השדה.

לרוב , במחקר איכותני יש שאלות משנה, למשל :

מסקירת ספרות זו, עולה שאלת מחקר מרכזית: כיצד תופסים המורים/המנהלים/ההורים/הרופאים, את מוכנותם לתפקיד/…..?

משאלת מחקר זו יכולות לעלות שאלות המשנה :

 • כיצד תופסים המורים/מנהלים/הורים את תרומת ההכשרה/הפעילות…  למוכנותם לתפקיד?
 • מה בתכנית /קורס/תהליך , לדעתם של המורים/הורים/ מנהלים בפועל תרם למוכנותם לתפקיד ?

 

כיצד

באיזה אופן

באיזו דרך

באיזו צורה

מדוע

לשם מה

לאיזו תכלית

המשתתפים במחקר מבינים

תופסים

מפרשים

מעניקים משמעות

מסבירים

מאפיינים

חווים

את התופעה הנחקרת?
 • באיזה אופן תופסים מנהלי בתי ספר דמוקרטיים את מקומם ותפקידם בבית הספר?
 • כיצד תופסים ומתמודדים מנהלי בתי ספר עם תופעת היעדרויות מורים?
 • באיזה אופן תכניות הלימודים בתיאטרון מאפשרות לתלמידים לגבש את זהותם כאומנים?
 • כיצד מורים בבתי ספר דמוקרטיים חווים את מעורבות ההורים בבית הספר?
 • איזו משמעות מעניקים בני נוער לנוכחות חיית מחמד בבית?
 • איך תלמידים בעלי יכולת לימודית גבוהה מתמודדים בתנאים של כיתה הטרוגנית?

שם לב :

שאלת המחקר מגדירה את גבולות המחקר – מה הוא כולל ומה לא

שאלת המחקר מכוונות את החוקר בתהליך המחקרי ואת הקורא בעת קריאת המחקר.

מגדירות את המסגרת התיאורטית עליה נשען המחקר, אשר מנחה את אופן ניתוח הנתונים

שאלת מחקר איכותני – קרא עוד

טיפ : רוצוי כבר בשלב בחירת שאלת המחקר האיכותני לדעת את הכיוון של שדה המחקר, למעשה בחירת שדה מחקר יכולה אף לסייע בניסוח של השאלה!

כשאנו באים להתמקד בשדה המחקר אנו מעלים שאלות:

איפה חוקרים את הנושא שבחרתי?

האם הוא מעורר קשיים אתיים? (ציבורי, קרוב אליי מידי)

למה דווקא השדה הספציפי הזה? מה ייחודי בו? למה בחרנו בו?

כיצד הוא עוזר לנו להבין יותר לעומק את הנושא?

איך אצליח להיכנס לשדה המחקר? האם הוא נגיש לי?

מי הן הנפשות הפועלות בשדה?

את מי ניתן לראיין?

על מה/על מי נערוך את התצפית?

איזה מסמכים רלוונטיים ניתן לאסוף?

אנו נשמח לסייע כבר בשלב הצעת המחקר וניסוח שאלת המחשר שלך. פנה אלינו לסיוע בעבודות אקדמיות ועזרה בסמינריון או עבודות גמר איכותניות כבר בשלב ניסוח השאלה שלך!

כיצד תוכל להעריך את שאלת המחקר שלך, בעצמך?

כדי לץץ הערכה לשאלת המחקר ענה על השאלות הבאות:

 • האם השאלה נגזרת מנושא העבודה?
 • האם היא מסתמכת על ספרות מחקרית?
 • האם היא מנוסחת בתמציתיות ובהירות?
 • האם היא ממוקדת, ספציפית?
 • האם היא ניתנת לבחינה אמפירית?
 • האם יש בידי את הכלים המתאימים לענות עליה?

בנוסף, ממש מומלץ לבחון את העבודות לדוגמא שהעלינו באתר אקדליסט, תוכלו לשאוב רעיונות ומבנה לשאלת המחקר האיכותני שלכם.

דוגמא לשאלות מחקר לא טובות:

האם יש הבדל בין נשים וגברים בסגנון הניהול? – השאלה אינה ממוקדת

מהם מאפיני יחסי האנוש בתעשייה?  שאלה לא ממוקדת

האם התכניות בערוץ 2 טובות? שאלה ערכית. לא ניתן לבחון ולתת מענה