קישורים לעבודות סמינריון במשפטים

תכנון מס לגיטימי מתנות וירושות בחוק מס שבח מקרקעיןהורדה  | צפייה

עבודת סמינריון במשפטים בנושא ביקורת חקיקתית  : הורדה | צפייה

סמינריון מהות משדל , עם שאלה משפטית ייחודית : הורדה | צפייה

סמינריון במשפטים העוסק בהצדקה מוסרית ופלילית בהמתת חסד : הורדה | צפייה