תרבות וזהות: פרדיגמות תפיסות פלורליסטיות

סמינריון יהודי אתיופיה

 

ביתא ישראל, קבוצת יהודי אתיופיה, היגרה רובה ככולה לישראל במהלך שלושת העשורים האחרונים. המשפחה האתיופית עברה שינויים מפליגים ממצב של שיווי משקל, מבנה ותהליכים מוכרים באתיופיה, למצב של היחלשות המשפחה המורכבת ופיצולה. בני המשפחה האתיופית נאלצים להתמודד עם המציאות החדשה בארץ ישראל שהיא מפגש עם ערכים, נורמות, שפה ודפוסי התנהגות שונים ובלתי מוכרים. (שבתאי, 2006).

עפ"י לקט נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אשר הופץ בנובמבר 2015, 89% מהנישאים ממוצא אתיופי נישאו לבן/בת זוג מאותו המוצא,  גברים יותר מנשים (93% לעומת 86% בהתאמה). (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2015).

תחילה, אציג את שאלת המחקר, הספרות המחקרית בנושא שני המושגים: סינקרטיזם וטקס מעבר. לאחר מכן אעבור להצגת פרקי הרקע: סקירת החיים באתיופיה טרם העלייה לישראל, העליות והקליטה בישראל ולבסוף אציג את טקס הנישואין באתיופיה. כמו כן, אציג את פרק המתודולוגיה וכן את פרק הממצאים, הדיון והסיכום.

שאלות המחקר בעבודה זו, היא מהם המאפיינים של הסינקרטיזם בטקס הנישואין בקרב זוגות מעורבים בישראל? מהי משמעות מערכת הטקסים לקראת החתונה, כאשר אחד מבני הזוג הוא אתיופי?. בפרק הממצאים אציג על ידי ראיונות עם שלושה זוגות מעורבים וזוג אתיופים שהתחתן באתיופיה, את השינוי בטקס הנישואין, כאשר ניתן לראות בבירור כי התרבות האתיופית נדחקת הצידה, כאשר נשמרים סממנים אחדים ממנה וזאת מאחר והמנטאליות בארץ ישראל היא שונה ומתקדמת ועל מנת להשתלב בחברה הישראלית, נדרשים האתיופים לבצע שינוי בתרבותם.

 

על פי לקט נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אשר הופץ בנובמבר 2015, מנתה קהילת יוצאי אתיופיה בישראל 138.2 אלף תושבים . (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2015).

החברה הישראלית ידעה שלוש עליות מרכזיות מאתיופיה. העלייה מאתיופיה החלה בשנת 1977 והגיעה לשיאה  במבצעים: מבצע משה ומבצע שלמה. כמעט אין עוד דוגמאות בהיסטוריה לקהילות שלמות שהועברו מתרבות אחת לאחרת בזמן כה קצר.

העלייה לישראל חוללה שינוי תרבותי חד ביותר אצל יהודי אתיופיה, ולוותה במשברי קליטה בכל תחומי החיים. בתהליך הקליטה נשברו מוסכמות ונותקו נורמות וערכים תרבותיים, משפחתיים, כלכליים, דתיים וחברתיים, שיהודי אתיופיה היו רגילים אליהם זה דורות רבים. (, ).

עם העלייה לישראל, נשחק ערכה של חוכמת זקני העדה, מאחר שלא היה לה ערך בחברה המודרנית.  במציאות הישראלית הצעירים והמשכילים דוברי השפה העברית הקדימו את זקני העדה שהיו בעבר רועי העדה ומוריה. הדבר הביא לזעזועים לא רק במסגרת העדתית אלא גם המשפחתית, וכמובן גם לשינוי תפישות. (, 2001).

בעבודה זו ניתן לראות את המושג רב תרבותיות בא לידי ביטוי דרך הטקסים הנלווים לחתונה וטקס הנישואין עצמו, על פי שגיא (), ההכרה במציאות רב- תרבותית הן בהקשרה הפוליטי והן בהקשר הקיומי כרוכה בהישגים רבים ובבעיות לא קלות. הווייתם של בני אדם מעוצבת על ידי תרבויות ועל ידי מסורות שונות, לאיזו מהן צרכים הם, יחידים או קבוצות, להיות נאמנים?

אפתח את העבודה בפרקים היסטוריים הסוקרים את החיים באתיופיה, העלייה והקליטה בארץ ישראל ואציג את טקס הנישואין באתיופיה, אחר כך אמשיך בפרק הממצאים בו אציג את טקס הנישואין בישראל בקרב זוגות מעורבים ואת מאפייני הסינקרטיזם הבאים לידי ביטוי בטקס.