עבודת סמינריון לדוגמא ביחסי עבודה , סמינריון בשביתות והשבתה , סמינריון בהתארגנות עובדים

סמינריוןו עבודה אופ

 

 

 

שביתות בשירותים חיוניים , אנו נעזרים בסילבוס לכתיבת העבודות. לפחות מספר מקורות מהסילבוס הם חובה בכל עבודה!

הצגת הנושא

השביתה וזכות ההתארגנות של עובדים היא חלק מזכויות האזרח במדינה דמוקרטית, והתארגנות עובדים מהווה כלי דמוקרטי לשמירה על זכויות עובדים. השביתות אמורות להגן על העקרונות הדמוקרטיים של המדינה ותפקידם לאותת לשלטון או לגופים האחראיים שיש פגיעה באזרח ובעובד ויש צורך לתקן עוולה זו.

אך עם זאת, גם בדמוקרטיה לא ניתן לתת את החופש להפגין באופן מוחלט בשל הפגיעה בדמוקרטיה והכפפת השלטון לרצון העובדים באמצעים כוחניים כגון שיבוש שירותים חיוניים לאזרח.

במדינות רבות יש הגבלות על שביתות בשירותים חיוניים, כחלק מהאיזון הנדרש במדינה דמוקרטית בין הזכות לשבות לזכויות לחיים ולביטחון של האזרחים. בעבודה זו אבחן את שאלת המחקר

מהם ההגבלות על שביתה בשירותים חיוניים בישראל ובאיזו מידה ההגבלות הללו מתיישבות עם עקרונות דמוקרטיים?

שאלת המחקר בעבודה זו נוגעת במתח וביחס בין זכות השביתה לבין זכותם של האזרחים לשירותים חיוניים, כחלק מזכויותיהם הדמוקרטיות.

כפי שיוצג בעבודה, השביתה ו-וועדי העובדים הם חלק מהמנגנון הדמוקרטי השומר על זכויות העובדים ובכך השביתה מחזקת את הדמוקרטיה, ובכך ניתן לטעון שיש שמירה על זכויותיהם האזרחיות של העובדים.

אך ממול ניתן לעשות בשביתה גם שימוש כנשק הפוגע שפוגע במדינה ובמוסדותיה ולא שומר עליה ולכן יש פגיעה בזכויות של האזרחים כגון הזכות לביטחון או לשירות רפואי. ישנם מקרים בהם עובדים של חברות עם וועדי עובדים חזקים פותחים בשביתות פראיות הכוללות השבתת ענפים חיוניים במשק, תוך פגיעה בציבור ולקיחתו כבן ערובה לדרישות מוגזמות.

לעיתים קרובות, בישראל, זה גם מצליח להם, וכפי שיוצג גם תנאי העובדים בחברות כגון חברת החשמל או מקורות הם טובים בהרבה מתנאי עובדים אחרים במשק – בדיוק מסיבה זו.

עבודת סמינריון לדוגמא ביחסי עבודה + סמינריון בשביתות והשבתה + סמינריון בהתארגנות עובדים:

בהתאם, העבודה תבחן את תחום השביתה בישראל ובעולם, ייחוד השביתות בשירותים מחיוניים והגבלה על השביתה בשירותים אלו.

העבודה תפתח בהמשך המבוא בבחינה של הגדרת השירותים החיוניים, שכפי שיוצג ההגדרה של אלו משתנה בין מדינה למדינה, ואף תסקור את הרקע להתפתחות השביתה בכלל ושביתה בשירותים חיוניים בפרט.

בפרק השני העבודה תרחיב על שני הצדדים של השביתה בשירותים חיוניים:

  • מן הצד האחד קיים הצורך בהגנה על הזכויות אזרחיות של הציבור מפני שביתות בשירותים חיוניים
  • ומן הצד השני קיים הצורך להגן על חופש ההתארגנות וזכות השביתה של העובדים בשירותים חיוניים ככל עובד.

כמו כן ייבחן כיצד מאזנים בין זכויות אלו, כיצד מבחינים בין סוגי שביתות לגיטימיות או לא ועיקרון המידתיות.

לאחר מכן יוצג הפרק האמפירי, בו תיבחן המדיניות הציבורית הנוהגת ביחס להגבלת שביתות בשירותים חיוניים באמנות בינלאומיות, במדינות אחרות בעולם ובישראל, וייבחנו לעומק שני מקרים שהגיעו בפני בית המשפט:

  • פסק דין חברת החשמל
  • פסק דין הסתדרות נגד משרד התחבורה ומטרודן.

בסיום העבודה אענה לאור כל האמור על שאלת המחקר ואבחן באיזו מידה ההגבלות הללו מתיישבות עם עקרונות דמוקרטיים

עבודת סמינריון לדוגמא ביחסי עבודה , סמינריון בשביתות והשבתה , סמינריון בהתארגנות עובדים

חלק מהרשימה הביבליוגרפית לפי APA:

סטפן, א. (2012). התארגנות עובדים בישראל: מגמות, היבטים משפטיים ומדיניות. בתוך אדל סטפן ואח' (עורכים): ספר אליקה ברק אוסוסקין: לקט מאמרים. הוצאת נבו, 517-560.

בן-ישראל, ר. (2002). דיני עבודה: שביתות והשבתות, כרך ד' חלק שביעי. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1371-1602.

בר-אלי, א. (12.12.2013). ועדי העובדים שובתים, הציבור משלם – ואף אחד לא תובע. DeMarker, משאב אלקטרוני: http://www.themarker.com/dynamo/1.2188398.

Edwards, S., & Zbyszewska, A. (2012). The Legal Limits of Solidarity: Understanding the Sympathy Strike’s Recent Significance Within the Canadian Labour Movement. Labour Heritage Centre.

Gorman, R. A., & Finkin, M. W. (2004). Basic Text on Labor Law, Unionization, and Collective Bargaining. West Academic Publishing.

פסקי דין

דב"ע לה/1-5 מרקוביץ ליאון ואח' נ' ההסתדרות הכללית, (1975).

בג"צ 525/84 נביל חטיב ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה, (1986).

בג"צ 1074/93 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה, (1995).

עס"ק 19/99 מקורות חברת מים בע"מ נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה, (2001).

עס"ק (ארצי) 23/07 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' ההסתדרות הכללית החדשה, (2007).

עס"ק (ארצי) 57/05 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' מדינת ישראל ו"מטרודן" באר שבע בע"מ (2005).