דחק, שביעות רצון מהחיים ורמת השחיקה בקרב מנהלי בית ספר

מהם הקשרים בין דחק (סטרס), מידת שביעות רצון מהחיים ורמת השחיקה אצל מנהלי בתי ספר?

השערות המחקר:

  1. ככל שרמת הדחק בקרב מנהלי בית ספר תהיה גבוהה יותר, כך גם רמת השחיקה שלהם תהיה גבוהה יותר.
  2. יתקיים קשר בין שביעות רצון מהחיים ודחק לבין שחיקה בקרב מנהלי בית ספר, כך שרמות גבוהות יותר של שביעות רצון ימצאו קשורות לרמות נמוכות יותר של דחק ושל שחיקה.

ראשי הפרקים: 

  1. שחיקה

1.1  שחיקה במערכת החינוך

  1. גורמים המשפיעים על שחיקה

2.1 דחק

2.2 שביעות רצון מהחיים

  1. מנהלי בית ספר

3.1 דחק, שביעות רצון מהחיים ושחיקה בקרב מנהלי בית ספר

  1. רשימת מקורות
  2. שחיקה

המונח "שחיקה" מוגדר כחוויה של תשישות ברמה הפיזית והנפשית, אשר מתפתחת בעקבות חשיפה אינטנסיבית ו/או מתמשכת לאווירה או למצבים מלחיצים, מעיקים ותובעניים מהבחינה הרגשית (Fernet, Chanal & Guay, 2017). התסמינים האופייניים של השחיקה הם אנרגיה נמוכה, עייפות כרונית, ירידה משמעותית בהערכה העצמית, ירידה במוטיבציה המתבטאת באובדן התלהבות והתרגשות ותחושת השליחות שבעבודה (פריצקר וחן, 2010; (Fernet et al., 2017.

1.1  שחיקה במערכת החינוך

במקרה של שחיקה במסגרת מערכת החינוך, ניתן לראות מורים, חברי הנהלה, יועצים ובעלי תפקידים אחרים בבית הספר שמפתחים חוויות של ניכור כלפי התלמידים, כלפי הורי התלמידים, כלפי בעלי תפקידים אחרים בבית הספר, כמו מורים או שכבת ההנהלה. מחקרים רבים מצביעים על כך שלשחיקה יש השפעה שלילית על אלו המפתחים אותה, הן ברמה האישית – בעיות רגשיות, נפשיות, ואפילו פיזיות; והן ברמה המקצועית – ירידה ברמת המחויבות לתפקיד ההוראה ולבית הספר, התדרדרות של הביצועים בעבודה, והעלאת הסיכוי לעזיבת בית הספר הספציפי, ואפילו את החינוך כמקצוע (ארביב -אלישיב ועמיתים, 2013). מחקרים מצביעים על כך שתופעת השחיקה בקרב אנשי חינוך הינה שכיחה ונפוצה (בוקובזה, 2013).

גורמים  מרכזיים לשחיקה במקצועות החינוך הם, ראשית, ההיבט האישיותי: תכונות אישיותיות כגון  רגשנות, נטייה לאידיאליזם, מסירות, כפייתיות, סלידה מאלימות ומוקד שליטה חיצוני; שנית, ההיבט הרגשי: הפער בין האופן שבו מחנכים מדמיינים את העיסוק במקצוע, לעומת המציאות של עבודה בבית הספר ובילה ל'הלם' ולייאוש; לבסוף, היבט הסביבה והתפקיד: ככל שהדרישות בבית הספר רבות וגבוהות יותר, ובמקביל התמיכה, האמפתיה  והאמצעים להתמודדות עם דרישות אלו נמוכים יותר, כך רמת השחיקה של אנשי חינוך עלולה להיות גבוהה יותר (לביאן, 2008; פריצקר ועמיתים, 2010). חוקרים ואנשי חינוך רבים עוסקים בתופעה של שחיקה בקרב מחנכים, ונמצא שמדובר במקצוע שבו תופעה זו נוטה להיות שכיחה יחסית (דביר ובן דוד, 2012).

  1. גורמים המשפיעים על שחיקה

כאמור, ניתן להתייחס לגורמים שונים אשר משפיעים על הנטייה של האינדיבידואל לפתח חוויה של שחיקה במסגרת עבודתו. בין היתר מחקרים מצאו בקרב אנשי חינוך קשרים בין שחיקה לבין גורמים מגוונים כגון: אינטליגנציה רגשית, עומס בעבודה, עמימות בהגדרת התפקיד, היעדר תמיכה חברתית במקום העבודה, היעדר דגש על מנגנוני התמודדות רגשית בתהליכי ההכשרה של מחנכים, וכן הלאה (Mérida