סמינריון סמכות הורית סמינריון הצבת גבולות

מיקוד בנושא הצבת גבולות שונה מעבודה בעלת מיקוד בסמכות הורית. הסמינריון לדוגמא להלן:

מבוא והצגת הנושא

בעשורים האחרונים בולטת תופעה של שינוי בסמכות הורית ובאופן בו הורים מציבים גבולות לילדיהם,החל מגילאים מוקדמים, בעיקרבחברה המערבית. הורים בוחרים לעיתים לשמש כמעין חברים של ילדיהם וזונחים ללא כוונה למעשה את חובתם הבסיסית כהורים לשמש כ"קובעי גבולות". התפקיד ההורי כמציב גבולות וסמכותי חשוב בימים אלה אפילו יותר מבעבר, בעיקר מפני שבעבר הלא רחוק למד  הילד מהוריו ומהסביבה הקרובה, שהייתה מצומצמתמאוד, את מירבאופני ההתנהגות הנחוצים. מצב זה גורם לצמצום חשיפה לדרכי התנהגות חדשות, וכך למעשה נשמרו הנורמות החברתיות בקלות יחסית. כיום, בעקבות החשיפה של הילדים למגוון רב מאוד של התנהגויות ואפשרויות כגון גן ילדים גדול, יציאה תכופה למרכזים וקניונים, חוגים, טלוויזיה ואינטרנט, תפקיד ההורים

"חוסר גבולות" בקרב ילדים מהווה פגיעה משמעותית בתהליך ההתפתחות והגדילה של הילד, כאשר הבעיה העיקרית בהעדר סמכות הורית היא בראש ובראשונה פגיעה ממשית בהתנהגותו של הילד.

בגילאים 2-5 שנים הפעוט עושה כברת דרך מבחינת ההתפתחות הפיזית, הקוגניטיבית והחברתית. בשלב זה של חייו הוא עצמאי, בפעם הראשונה, מבחינת תנועתו הפיזית, הקואורדינציה שלו מתחילה להיות מתואמת וכישוריו המוטורים מתפתחים. מבחינה קוגניטיבית הילד מפתח יכולת לשונית גבוהה, והוא מתחיל ליצור במוחו דימויים לאובייקטים, לפעילויות ולמושגים באופן כללי. אוצר המילים שלו מתרחב, והוא מתחיל לדבר באופן שוטף, לחקות את רוב צלילי הדיבור והוא לומד להביע את עמדתו ורצונותיו באופן מילולי. מבחינה חברתית הוא אומנם מרוכז בעצמו, אך לאט לאט מתחיל לפתח כישורים חברתיים ולשתף פעולה עם קבוצת השווים (2015….).

במהלך תקופה זו הילד נכנס לתקופה חשובה בהתפתחות, אשר היא האינטראקציה הקבועה בגן הילדים עם אחרים בגילו. בשלב זה הוא לומד להתמודד עם 'קבוצת השווים' והוא מתחיל לרקום עם בני גילו יחסים חברתיים. הוא נוהג ללמוד על העולם באמצעות משחקי תפקידים אותם הוא משחק לבדו או עם חברים בני גילו  (…, ……, 2015). במקביל לכך, מגיל שנתיים מתחילה תקופה בה מתפתח בילד דחף פנימי שמטרתו להוכיח לעצמו את אי תלותו, את עצמאותו ואת כושרו לקבל החלטות לבדו. דחף זה גורם לפעוט להתנגד לעולם החיצון בדרכים שונות (וולף, ). בשלב