סמינריון יחסי גומלין מורה תלמיד

נושא: השפעת יחסי גומלין מורה-תלמיד על הישגיהם הלימודיים של תלמידים בבתי-ספר

 

שאלת מחקר: באיזה מידה משפיעים יחסי הגומלין בין מורים ותלמידים על ההישגים בלימודים?

 

סקירת ספרות

מורה: המילה "מורה" מקורה בשורש יר"ה ומשמעותה לפי המילון אבן-שושן (1968): מי שמלמד, מקנה ידיעות בין אם הוא מורה דרך (מדריך), מורה הוראה או איש דת (כרך שלישי, עמ' 736).

רובנו חונכנו לכבד את המורה ולהעריך אותו. לפי ארנון, פרנקל ורובין (2012) מורים טובים הם הגורם הראשון במעלה לקיומה של מערכת חינוך טובה שבה לומדים באווירה נעימה ונינוחה, רוכשים ערכי צדק ומוסר ומשיגים הישגים גבוהים. לפיכך, הצורך במורים טובים היה ונשאר יעד חשוב ביותר בכל חברה מתקדמת.

 

2.1 המשגה והגדרת יחסי גומלין

יחסי גומלין (אינטראקציה): "חליפין של מסרים לשם תקשורת", יחסי גומלין הם אותן התייחסויות פעילות של אדם או קבוצה כלפי אדם אחר או קבוצה אחרת ויש להן משמעות חברתית.

איפיוני פעילות הגומלין נבדלת בסוגי פעילות גומלין  – מילולית ולא מילולית, מערבת משתתפים דינמית ומשתנה כרוכה בהשפעה הדדית.

 

יחסי הגומלין מורה-תלמיד והשפעתם על הישגי התלמידים

הלמידה וההוראה נעשה במסגרת בית ספרית, כלומר בסביבת למידה ספציפית, אשר שותפים לה תלמידי הכיתה והמורה. סביבה זו היא בעלת מאפיינים ארגוניים, תרבותיים וחברתיים, אשר משפיעים על הקהילה הלומדת והמלמדת. ספרות המחקר מעלה ביקורת על חוסר ההתייחסות הראויה למילה 'יחס' בהקשר החינוכי: "במקומות רבים בספרות המקצועית העוסקת בחינוך, המילה 'יחס' לא מקבלת את המשקל הראוי לה, בעוד שבמציאות, בכיתה – היא אולי הדבר המשמעותי ביותר. ה'יחס' שם את הדגש לא על המורה לחוד או על התלמיד הבודד, או על הכיתה, אלא רואה את כולם כמערכת אחת, שמקיימת תלות הדדית, מערכת, שכל אחד ממרכיביה משפיע על כולה"  (, 2018).

מבוא

סקירת ספרות

2.1 המשגה והגדרת יחסי גומלין

2.3 הישגי מערכת החינוך בישראל

2.4 יחסי הגומלין מורה-תלמיד והשפעתם על הישגי התלמידי

2.4.1 אופי הקשר בין מורה ותלמיד

2.4.2 איכות יחסי הגומלין והשפעתה על הישגי התלמידים

2.4.3 מערכת היחסים החינוכית בין מורה ותלמיד

2.4.4 המורה הטוב

2.4.5 אסטרטגיות לימוד שונות בהקשר של יחסי הגומלין מור

2.4.6 הערכה ומדידה של איכות יחסי הגומלין מורה-תלמיד

החלק המחקרי

3.1 השפעת יחסי הגומלין מורה-תלמיד על רמת העניין של ת

3.2 השפעת חרדת המתמטיקה של מורות על תלמידותיהן

3.3 השפעת יחסי הגומלין מורה-תלמיד על ההשפעות של בר

3.4 חשיבות יחסי הגומלין מורה-תלמיד על הישגים מוקדמים

3.5 חשיבות יחסי הגומלין מורה-תלמיד על התנהגות של לקי

דיון

סיכום