סמינריון חינוך מתמטי , עבודת גמר! [כתיבת עבודות]

יש לנו נסיון והתמחות בסיוע לסטודנטים לחינוך במסלול חינוך מתמטי.

טיפוח שיקולים מציאותיים בפתרון בעיות לא שגרתיות בקרב תלמידים בחט"ב

הכישלון של תלמידים וסטודנטים כאחד לעשות שימוש נכון של ידע בעולם האמיתי תוך שימוש בשיקולים לוגיים מציאותיים תועד היטב במחקרים רבים. בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80 חוקרים גרמנים וצרפתים ערכו מחקר בבית ספר יסודי בנושא השימוש במודלים הנ"ל. במחקר הועלתה בעיה, כגון: "ישנם 26 כבשים ו- 10 עיזים על הספינה. בן כמה הקפטן? החוקרים מצאו שמספר גדול של תלמידים פתרו את השאלה הנ"ל, באופן אוטומטי, על ידי חיבור המספרים, וזאת מבלי להיות מודעים לחוסר המשמעות של הבעיות והפתרונות. זאת ועוד, בארה"ב נערך מדגם לאומי של בני 13 ונמצא כי רק 24% מתוכם היו מסוגלים להפעיל שיקולים לוגיים מציאותיים בדרך לפתרון הבעיה שהונחה לפתחם. השאלה הייתה: " אוטובוס צבאי מחזיק 36 חיילים. יש לנו 1,128 חיילים שמסיעים למחנה האימונים באמצעות אותו אוטובוס. כמה אוטובוסים נדרשים? רוב הנחקרים (מעל 70% ) חישבו זאת באופן אוטומטי מבלי להפעיל שיקולים לוגיים. תשובתם הייתה 32. לעומתם, הנחקרים שביצעו חשיבה לוגית מציאותית מדרגה גבוהה יותר השיבו שנדרשים 31 ושליש אוטובוסים או 31 שארית 12 (רק אחד מתוך שלושה השיב באופן לוגי ומותאם לסיטואציה). הנחקרים שהשיבו "32" בלי התייחסות לשארית, למעשה, השיבו באופן מעורער ובלתי ברור בהנחה שאנו מתייחסים ברצינות למציאות (1997 , Verschaffel, &De Corte).

 

רציונל

הקשר בין המתמטיקה למציאות הינו קשר הדוק אשר ניתן לפתחו באופן מתמיד תוך חיבור בין העולם החוויתי של התלמידים והפרשנות הריאליסטית הנחוצה לבין חישובים אריתמטיים. (1997 , Verschaffel, &De Corte).

חוקרים (למשל 1997 , Verschaffel, &De Corte) העוסקים ביחסי גומלין בין מתמטיקה ומציאות טוענים שיש נתק בין המציאות והמתמטיקה. קרי התלמידים אינם יכולים לקשר בין המתמטיקה למציאות. הנטייה של תלמידי בית הספר בכלל, ותלמידי חטיבת הביניים בפרט, היא לא להשתמש במערכת שיקולים לוגיים הלקוחים מהמציאות בבואם לפתור שאלות לא שגרתיות במתמטיקה. (1997 , Verschaffel, &De Corte).

יש לחזק את הקשר בין המתמטיקה למציאות, וזאת על ידי חשיפת התלמידים לבעיות לא שגרתיות, תוך שימוש בלמידת עמיתים שנחשבה לדרך למידה שמאפשרת התגברות על קשיים , ומשומשת במחקרים רבים (למשל Irwin, 2001).

. בעיות מילוליות

2.1.1 בעיות מילוליות לא שגרתיות

מחקרים שנעשו לאחרונה תיעדו באופן מובהק את הנטייה של ילדי בית הספר שלא להשתמש בשיקולים לוגיים מתמטיים בשעה שהם נדרשים לכך בעולם האמיתי בפתרון מודלים מתמטיים.  מטרת המחקר של Verschaffel ועמיתיו הייתה לבחון את ההשערה האם אפשרי לפתח בקרב התלמידים נטייה להשתמש יותר בשיקולים לוגיים מציאותיים. השערת המחקר הייתה כי ניתן בהחלט לפתח בקרב תלמידי בית הספר את השימוש במודל המתמטי הנ"ל ( ורשפל ודה קורטה, 1997 & ורשפל, דה קורטה ובורגרט, 1997).

(1997 , Verschaffel, &De Corte).  Greer (1997) טוען אף הוא במחקרו כי ישנה לתלמידים נטייה להתעלם מן המציאות בבואם להשיב על שאלות במתמטיקה המצריכות מיומנות מעין זו. ההסבר לכך נעוץ, בעיניו, בתרבות המונחלת בכיתה שבה הבעיות מוצגות באופן סטריאוטיפי. לתפיסתו, מורים רבים רואים את המתמטיקה והחינוך במתמטי ככזה הנדרש שינוי קיצוני וזאת בשל העובדה כי מרבית הנושאים הנלמדים בבית הספר דורשים פעולה אריתמטית.