שלום רב,

עבודה זו נבדקה בקפידה ונמצאה ראוייה להמצא במאגר האיכותי שלנו. אם ברצונך שירות נוסף כגון שכתוב או כתיבה של עבודה מקורית – דבר איתנו !

יש לנו צוות מיומן ומקצועי לעזרה בכל סוגי העבודות , לרבות מחקרים כמותיים.

בנוסף , גם אם לאחר הרכישה אינך מרוצה או שיש בעייה , אנא פנה לשרות הלקוחות בטלפון או במייל – ונשמח לעזור.

הקשר בין תופעת הפרעות האכילה על היבטיה השונים, כגון אנורקסיה נרבוזה ובולמיה נרבוזה לתסמונת תלוית תרבות.

מטרת המחקר הינה לבחון את הקשר בין תופעת הפרעות האכילה על היבטיה השונים, כגון אנורקסיה נרבוזה ובולמיה נרבוזה לתסמונת תלוית תרבות.
ראשית תעסוק העבודה בהגדרת נושא תופעת הפרעות האכילה לסוגיה, וכמו כן יוצגו השפעותיה והשלכותיה על החולה וסביבתו.
העבודה תדון באיתור סימנים מובהקים לזיהוי ההפרעה על רבדיה השונים. אלו באים לידי ביטוי בהתנהגותו הפנימית והחיצונית של החולה, ובשינויים הגופניים החלים בעקבות הפרעת האכילה.
עבודה זו מתבססת על תיאוריות פסיכולוגיות שונות, כגון תיאוריית ההתקשרות, והגישה המשפחתית/מבנית הבאות להסביר את היווצרות תהליך תופעת הפרעות האכילה.

 

שאלת המחקר-

א.         האם יש השפעות של תרבות המוצא על דימוי הגוף של בני נוער מתרבויות שונות.

ב.         האם קיים קשר בין הפרעות אכילה ברמות סיכון שונות לשאיפה לרזון.