סמינריון בכלכלה

מוכנות המחוקק והמשק הישראלי להתמודדות עם משבר הסאב – פריים

צפייה | הורדה

המטרה העיקרית של עבודה זו היא לבחון את התמודדת המשק והמחוקק הישראלי עם החרפת המגמות השליליות בחברה ובמשק הישראלי כתוצאה ממשבר הסאב – פריים העולמי.

אילו תכניות הוגדרו ויושמו(תכנון מול ביצוע), למניעה והתמודדות עם משברים פיננסיים עתידיים. בנוסף, אנסה לענות על השאלה האם משבר מסוג דומה יכול להתרחש בישראל בעשורים הקרובים.

שאלות המחקר :
כיצד ואיך השפיע משבר הסאב-פריים על כלכלת ישראל ויציבותה הפיננסית מול האתגרים הכלכליים העומדים לפניה?

זאת במונחים של רמת אינפלציה, רמת ריבית ריאלית במשק, גירעון תקציבי ורמת החוב הלאומי

האם וכיצד יושמו תכניות אב למניעת משברים פיננסיים בישראל?

כיצד ואיך התמודדה ממשלת ישראל עם השפעות המשבר בכלכלה ובמשק בישראל בשנים מפרוץ המשבר ועד להתאוששות הכלכלה בחצי השני של 2001

 

צפייה | הורדה