סמינריון אי שוויון מגדרי

הפלייתה של אישה -באשר איש ההיא – הינה הפליה גנרית… הפליה גנרית… הינה הפליה הפוצעת אנושות בכבוד האדם. אין לול אדם שליטה על מינו (נקבה אוזכר), על צבע עורו (שחור, צהוב או לבן), על שלמות גופו (נכה או שלם בגופו).

האדם עשה בחייו את כל שביכולתו כדי לרכוש חוכמה ודעת, להיות אדם טוב ומיטיב, נוח לבריות וישר-דעת. והנה נדחה הוא מפני אחרים אך בשאלות ומאפיין שאין לו שליטה עליו, מאפיין גנטי או אחר" (שפירא, 2017).

קיימים מחקרים רבים החוקרים את האי שיוון מגדרי בין גברים לנשים במקומות העבודה ואת חשיבות אפליה מגדרית לחוויה של הנשים בעבודה בצורה שונה לחלוטין. פערי השכר, הפרדת בין בני המין בעיסוק,  קיימים סטריאוטיפים שנשים עובדות פחות חרוצות מגברים, נשים נחשבות כאובייקטים מיניים, וכד'.

בעוד הסטריאוטיפים המגדריים מונחים ביסודות התרבותיים לאפליה, יישום ואכיפה נתון לשיקול הדעת של המעסיק והוא מנגנון העיקרי שבאמצעותו הנחות אלו מביאות לתוצאות מפלות, אפליה מגדרית היא תוצר של שילוב של רעיונות תרבותיים על מגדר, מדיניות מבנית משפיעה על היכולת יש גברים ונשים בצורה שונה והחלטות ליישום או לאכוף מדיניות אלו עובדים על פי מגדר.

זה מציב אתגר מרשים עבור אלה המחפשים למיגור האפליה, כחיסולה יחייב שינויים בתחומי התרבות, מבנה וקבלת החלטות אישיות. (Bobbitt-Zeher, 2011)

למרות צעדים הרבים שנעשו ב-20 שנה האחרונות בהתגברות על אפליה נגד נשים, יש עדיין דרך ארוכה עד ושייוון מלאה בין גברים לנשים, אי שיוון מגדרי בעולם העסקים לנשים לובשת צורות רבות ושונות למרות שהם כולם מאוד הרסניים, חלקם עשוי להיות גלויים יותר מאחרים. תקרת זכוכית היא עדיין מכשול, בתוך מקום העבודה יש עדיין הרבה אפליה המתרחשת למרות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה בסביבה העסקית נשים אשר לא ישלבו תכונות גבריות.

אוכלוסיית נשים בשוק העבודה גודלת משנה לשנה אך נשים עדיין משולבות פחות מגברים למרות שנשים רוצות ומוכנות לצאת לעבוד. אך הן אינן רוצות לוותר על הקמת המשפחה, מאחר ונשים חוות קושי לשלב בין מחויבות בבית למחויבות בעבודה.

הן אינן מצליחות לממש את הפוטנציאל הגלום בהן בשוק העבודה. סיבות עיקריות להבדלים בהשתתפות של נשים וגברים בכוח העבודה הן רבות ומגוונות, בוצע ניסיון לקבוע מכסות בצורת אפליה מתקנת לנשים אבל לא הצליח למתן את הקשיים שנשים חוות, הן צריכות להתאים את עצמן לשוק העבודה שאינו מכיר כתפקידן כאמהות ובמחויבות הנגזרת מהתפקיד.  (Dana, Bible and Kathy, L. Hill. 2018)