תנו לצוות הסטטיסטיקאים של אקדליסט את השאלון, רשימת ההשערות וזהו!

הצוות שלנו יסייע לכם בבניית פרק השיטה בצורה מושלמת. הסיוע אפשרי בתוכנת SPSS, R , STAT , אקסל

את כל הניתוח נבצע בדיוק בהתאם למחקר שלך ולהשערות שלך.
בין השירותים שניתנים:

  • בדיקת תוקף ומהימנות של השאלון (אלפא קרונבאך)
  • פרק שיטה,   סטטיסטיקה תיאורית
  • הגדרת משתנים תלויים ובלתי תלוי ( בצורה אופרציונלית)
  • מתאם פירסון
  • ספירמן
  • מבחן T ,  חי בריבוע
  • מבחני F וניתוחי שונות
  • רגרסיה לינארית , מרובה,  ניתוח גורמים

את הממצאים נשלח לך , עם הסבר לרבות קבצי SAV + SPV. נשמח ללשוח לך דוגמא לפרק ממצאים.