משתנה תלוי ומשתנה בלתי תלוי – דוגמאות!

הגדרה של משתנה בלתי תלוי – זהו המשתנה המסביר.

הגדרה של משתנה תלוי : זהו המשתנה המוסבר שתלוי במצבו של המשתנה הבלתי תלוי.

והגורם המסביר נקרא משתנה בלתי תלוי.

לדוגמה , במקרה ששאלת מחקר היא מהי השפעת המשקל העודף על הדימוי העצמי ?

המשתנה הבלתי תלוי הוא המשקל העודף

המשתנה תלוי הוא הדימוי העצמי

אנו נשמח לסייע בכתיבת הצעת המחקר, הכנת מערך המחקר, השאלונים ועוד.

משתנה תלוי ומשתנה בלתי תלוי

למעשה בכל מחקר שמטרתו לבחון הסבר מסוים המשתנה הבלתי תלוי הוא ההסבר לערכים שמתקבלים במשתנה התלוי, וערכי המשתנה התלוי הם התוצאה המוסברת של המחקר  שלך !

בדוגמא הראשונה, אנו משערים שיש (או אין) משקל עודף – זה יכול להסביר ולהשפיע על הדימוי העצמי.

עוד דוגמא: מהי השפעת מיקום המגורים על המצב הרוח…

כאן יש לנו 2 משתנים: מיקום המגורים ומצב הרוח.

אנו נבחר משתתפים בעלי מאפיינים דמוגרפיים דומים (גיל , הכנסה,…) המתגוררים בכפר,בעיר,בקיבוץ או בבית פרטי או בבניין  ונבחן דיירים מכל סוג  את מצב הרוח שלהם. המשתתפים  נבדלים זה מזה רק בסוג המגורים!!!! לכן, המשתנה הבלתי תלוי נבדק עבור ערכים שונים ובאמצעות כלים סטטיסטיים ניתן לבחון גם את ההבדלים במצב הרוח והשפעת סוג המגורים על מצב הרוח. בדוגמא זו המחקר בעצם מורכב גם משאלו נוספות :

מה השפעת סוג המגורים בקיבוץ על מצב הרוח  ? , מה השפעת סוג המגורים בעיר על מצב הרוח ?  וכו'
ההשוואה בין הנתונים שיתקבלו, יתנו מענה לשאלת המחקר  שלך!!!

שימו לב, המשתנה הבלתי תלוי משנה את ערכו. למה ?  כדי לבחון כיצד בכל ערך הוא מוסבר על ידי המשתנה התלוי.

 

דוגמאות נוספות

  • עמדות כלפי המתת חסד(המשתנה התלוי) של רופאים בהשוואה לרבנים (המשתנה הבלתי תלוי)
  • הרגלי השינה (המשתנה התלוי): הבדלים בין עובדים בשלוש משמרות לבין עובדים במשמרת בוקר בלבד (המשתנה הבלתי תלוי)
  • סיכון מוגבר לכאבי גב תחתון (המשתנה התלוי)  בקרב נהגי מוניות: ותיקים בהשוואה לחדשים (המשתנה הבלתי תלוי)
  • תחושת אושר(המשתנה התלוי) בקרב מפוני גוש קטיף: הבדלים בין נשים לגברים (המשתנה הבלתי תלוי)
  • גורמים המשפיעים על החלטת הורים לחסן את ילדיהם (המשתנה התלוי): הבדלים בין חרדים לחילונים (המשתנה הבלתי תלוי)

 

הנה עוד דוגמא פשוטה , הרבה פעמים לאחר צפייה בדוגמא הכל מובן..

שאלת המחקר היא : מהו הקשר בין שיתוף פעולה של סייעות(עם המורה) לבין רמת המוטיבציה ותחושת ההעצמה התלמידים?

משתני המחקר

משתנה תלוי : רמת המוטיבציה של התלמיד

משתנים בלתי תלויים

רמת שיתוף הפעולה של הסייעת

 

משתנה תלוי