מחירון אקדליסט לסיוע בכתיבת עבודות אקדמיות

המחירון שלנו לסיוע בכתיבת עבודות אקדמיות המתפרסם כאן יוכל לתת לך מושג בסיסי על מחירי הסיוע לכתיבת עבודות ומחיר סיוע לכתיבת חלק מן העבודה.

המחיר הסופי והמחייב לכתיבת העבודה ימסר כמובן בצורה רשמית במייל בהתאם לדרישות הספציפיות של העבודה והמסלול שלך. שם לב כי המחירון לפי עמוד מייצג סיוע סטנדרטי, למשל כתיבת סקירת ספרות יכולה להיות מתומחרת לפי עמוד אולם כתיבת הצעת מחקר הינה משימה שונה לחלוטין, ומתומחרת בהתאם להיקף, מורכבות וכדומה. לסיוע סטטיסטי לעומת זאת המחירים ושיטת התמחור דיי פשוטה ומתבססת על גורמים כגון מספר ההשערות, רמת לימוד (כגון  סוג התואר או מסלול הלימודים ) וכדומה. במחירים שאנו מפרסמים לעבודות מלאות המחיר הינו לעבודה בהיקף סטנדרטי בלבד.

המחיר באקדליסט אינו קבוע. המחיר למעשה מושפע ממספר גורמים כמו היקף העבודה הנדרש בעמודים, סוג המחקר וכדומה. למשל מחיר סמינריון אמפירי הכולל איתור שאלונים וניתוח סטטיסטי יהיה לעיתים יקר יותר מסמינר איכותני .

מחירים לדוגמא

ניתוח סטטיסטי

35000
  • לפרק שיטה וממצאים המחיר נע בין 350.00 ש"ח ועד 1000.00 ש"ח ומעלה

מחירון לפי עמוד

100
  • בסיוע כללי בכתיבת עבודות המחיר משקף 100 ש"ח לעמוד לערך. לא כולל מחקרים אמפיריים

עבודה עיונית - 25 עמודים

1,800
  • המחיר נע בין 1800.00 ועד 2400.00 ש"ח

הכנת מצגות ורפראט

39
  • החל מ 39.00 שח לשקף, תלוי במורכבות וזמינות החומרים!

דוגמאות למחירים

מחירים לדוגמא לעבודות ספציפיות

עבודות מחיר לפי סוג עבודה

לחץ כאן

שקיפות
הוגנות
מקצועיות

חדש : עבודות באנגלית

בשל הביקוש הרב הקמנו מחלקה עצמאית לכתיבת עבודות בשפה האנגלית. כל הכותבים הינם דוברי אנגלית ברמת שפת אם וכולם גדלו ורכשו את השכלתם במדינות צפון אמריקה.

קרא עוד
הזמן עכשיו

הערה חשובה: רק לאחר בחינת החומר תוכל לקבל הצעת מחיר מפורטת בגין כל חלק מן העבודה. המחירים כוללים תיקונים במידת הצורך.
אקדליסט מאגר עבודות חינם

ציונים והמלצות

הנך מוזמן לעיין במכתבי ההמלצה שאנו מקבלים כל העת מסטודנטים רבים. כמו כן תוכל להתרשם ממגוון העבודות והציונים של העבודות האחרונות שלנו.

קרא עוד
הזמן עכשיו

מחירון כתיבת עבודות אקדמיות