החלק הראשון במדריך מתייחס למבוא –נושא המחקר, מטרת המחקר, הרציונל , תיאור תכני העבודה

מבוא מטרה ונושא המחקר – רשום מדוע ולשם מה נעשה המחקר (הרציונל ) הגדרת הבעיה, תיאורה, שכיחותה. בשלב זה כדאי להביא ציטוטים, אך לא לערוך סקירת ספרות. זאת תבוא בהמשך. כתוב בצד את תיאור תכני העבודה , על מה אנחנו מדברים בכלל ? יש להתחיל את המבוא עם הרעיון המרכזי!!, לאחר מכן אפשר לגשת להגדרות של מושגים מרכזיים, ולרקע המדעי). כמו כן כתוב טיוטא ראשונית שאלת המחקר והמטרה.

כתיבת המבוא 

המבוא מספק את הרקע הכללי לעניין הנחקר, הוא קודם לפירוט הרקע המדעי – סקירת הספרות.הוא מהווה מסגרת כללית להבנה של נושא המחקר, מדוע בכלל יש מקום לבחון  את שאלת המחקר, או איזו תרומה תיאורטית או פרקטית תוכל להיות לו.

אפשרי להתחיל את המבוא בקונטקסט הרחב יותר של המחקר, אבל לא להאריך בכך.יש לגשת בהקדם לנקודה העיקרית, היינו להגדרה הצרה יותר של הבעיה הנחקרת.

שאלת המחקר  ומטרת המחקר צריכות להיות מנוסחות בצורה כזאת שתהיינה בהירות  ומובנת גם לקורא שאינו מצוי בה  למשל: "מטרת מחקר זה לבחון את הגורמים המסבירים שחיקה של עובדים במערכות בריאות". מכאן, אפשר לעבור לתיאור הרקע הכללי של התופעה, לזהות את המשתנים העיקריים, לנסח בקצרה את הטיעונים המוליכים למטרת המחקר ולהסביר את הרציונל למחקר ואת תרומתו האפשרית

 • במבוא, אפשר לאזכר מספר מצומצם של מקורות רלוונטיים, אשר יש להם חשיבות ישירה למחקר או אשר שימשו כבסיס להצדקה התיאורטית, האמפירית או הפרקטית שלו.
 • המבוא אינו המקום לסקירה של הספרות. יש להימנע מפרטים טכניים ויש לשמור את המבוא קצר ולעניין.
 • המבוא מופיע בעבודה קודם לסקירת הספרות, בדרך-כלל מומלץ לכתוב פרק זה לאחר כתיבת הפרקים האחרים, כאשר הכותב רואה את התמונה הכללית ויכול לכוון את הקורא להבנת הרקע הכללי להצעת המחקר או למחקר עצמו.

השלב הבא בכתיבת הצעת מחקר הוא סקירת ספרות קצרה

כתוב סקירת ספרות רלוונטית לנושא, בעלת רצף לוגי חלוקה לתת נושאים

ערכו סקירת ספרות רלוונטית להצעת המחקר שלכם הסקירה חייבת להיות עדכנית וקשורה לנושא המחקר שלכם, כלומר קשורה לגבי כל אחת מהשערות  המחקר, וקשורה

לגבי כל אחד מהכלים והתיאוריות שעליהן הכלים מבוססים.כמו כן על הסקירה להיות קשורה ישירות לגבי ההתערבות , אן כזו מתוכננת.וכמובן , גם בשלב ההצעה יש יש לכתוב את המקורות על פי כללי הציטוט.

בסקירת הספרות בהצעת המחקר :

 1. הרקע המדעי מבהיר את הקשר בין המחקר הנוכחי לבין מחקרים קודמים בנושא
 2. הוא אמור לשכנע את הקורא שהמחקר אכן ראוי שייעשה ושזו הדרך המתאימה לעשותו.
 3. חשוב שבסקירת הספרות תהיה התייחסות לכל משתנה המופיע במערך המחקר, כך שיהיה ביסוס תיאורטי/אמפירי לבחירתו ולחשיבותו להבנת התופעה הנחקרת.

הרקע המדעי בנוי כשורה של טיעונים, המחוזקים על-ידי הספרות התיאורטית ועל-ידי הספרות האמפירית הקיימת ולעתים גם על-ידי ספרות קלינית או פרקטית רלוונטית.ומטרת סקירת הספרות אינה לשכנע את הקוראים שהחוקר יודע כל מה שנכתב בנושא, אלא שהוא יודע להשתמש בידע המצטבר בצורה אינטגרטיבית ומכוונת ושהמחקר חשוב.

בבחירת המקורות שעליהם נסמכת סקירת הספרות, יש להפעיל מידה של ביקורתיות:

 • באיזו מידה המאמר, הפרק או הספר שעליו נסמכים הטיעונים מהווה מקור מתאים ויעיל ביותר.
 • באִזכור תיאוריות או מודלים תיאורטיים קלאסיים, אפשר שהמקור יהיה ישן למדי.
 • באיזכור מאמרים יש להסתמך על המקורות העדכניים ביותר.
 • הרקע המדעי מסתיים במטרות המחקר הספציפיות ובהשערות המחקר הספציפיות.

בשלב הבא בהצעת המחקר … מטרות והשערות

שיטות מחקר , מטרות ספציפיות  והשערות המחקר

הגדירו מספר מטרות מרכזיות  ספציפיות והשערות ספציפיות. ההשערות ינוסחו בצורה אופרטיבית (איזה משתנים יושפעו). בכל מקרה רצוי להצביע על כיוון השינוי המצופה!

ניסוח מטרות והשערות המחקר המשך

 • הצגת מטרה עיקרית אחת. (נגזרת מהכותרת)
 • הצגת מטרות ספציפיות. (נגזרות מהמטרה הכללית).
 • מטרות ספציפיות צריכות להיות תואמות למטרה המרכזית
 • מטרות ספציפיות צריכות להיות מנוסחות בצורה ברורה
 • מטרות ספציפיות צריכות להיות ניתנות למדידה (מספרית, כמותית, או איכותית).
 • כל מטרת ספציפית צריכה להתייחס לתוצאה אחת בלבד

בדוק את עצמך !

האם מתוארים המשתנים השונים?

 האם מופיעים האוכלוסייה  ומקום המחקר?

מהי מידת בהירות מטרת המחקר?

האם המטרה קשורה להגדרת הבעיה?

 

מטרה כללית –  הצהרה המתארת במילים כלליות את הצעת המחקר, מטרה כללית נגזרת ישירות מהשאלה המחקרית

סגנון כתיבת מטרות – מתחילות משמות פועל:

"לבדוק…"

           "לאמוד…"

                     "לזהות…"

    "להשוות…"

מטרות ספציפיות , פשוט פירוט הצעדים שאנו עומדים לבצע :

 • מטרה 1:  לבדוק את שיעורי הימצאות / היארעות / תמותה
 • מטרה 2: לבדוק את מידת הקשר בין …. לבין…
 • מטרה 3: לזהות את טיב הקשר

 

כתיבת הצעת מחקר – פרק השערות 

טענה מדעית, המתייחסת לתופעה מסוימת או לקשר אפשרי בין תופעות או מושגים מורכבים.

השערה היא אופרציונליזציה של השאלה המחקרית במונחים תצפיתיים ונגזרות מהתיאוריה או ממחקרים קודמים (מחקר גישוש)

 • ניתנות לבדיקה אמפירית
 • מנבא תוצאות אפשריות של המחקר

 

כדאי לקשר ביו מטרות המחקר להשערות בצורה הבאה – לכל מטרה ספציפית השערה ספציפית

מטרה ספציפית 1 : "לבדוק את שיעורי הימצאות / היארעות / תמותה

השערה ספציפית 1 : "ימצא ש…"

מטרה ספציפית 2 :  לבדוק את מידת הקשר בין …. לבין…

השערה ספציפית 2 :"ימצא ש…"

שלב הגדרת המשתנים – משתנה תלוי ובלתי תלוי

הגדרת משתנים תלויים ובלתי תלויים

יש לציין מה המשתנה או המשתנים התלויים וכיצד ימדדו )למשל: מתוך גליון חולה, על פי התשובה לשאלון, על פי הערכת האחות

המשתנים במחקר הנם המשתנים שהוגדרו במטרות המחקר, או בהשערות. לא ייתכן שתבדקו משתנה מסוים במחקר, והוא לא יוזכר בשיטה, המשתנים חייבים להיות  קשורים לרקע התיאורטי שלכם.

לדוגמא: אם מחקרכם בודק משתנים המשפיעים על ביקורי יתר במרפאה, עליכם להגדיר מראש את כל המשתנים שאותם תבדקו (גיל, מין מספר ילדים, מצב סוציואקונומי וכו', וכמובן המשתנה התלוי – ביקורי יתר).

שיטת המחקר

בחלק זה עליכם לתאר באופן מדויק ומפורט את כל כלי המחקר שלכם. הכלים צריכים להיות תואמים למשתנים.כלומר, לכל משתנה יש כלי מדידה.

למשל אם זה משתנה – גיל – אתם צריכים להסביר כיצד תמדדו גיל (זה יכול להיות או בשאלה בשאלון, או בהוצאת פרט זה מתוך קובץ נתונים).

אם הכלים ידועים – מספיק לצטט את המקור, בנוסף לתיאור קצר. יש לציין אם הכלי תוקף ע"י מחברו, ואם ידוע ערך המהימנות, יש לציינו.

אם הכלים מתורגמים יש לפרט כיצד תורגמו.כלים חדשים יש לתאר גם כן בקיצור, להביא נתונים על תקפותם (רצוי).

יש לפרט את שלבי המחקר המתוכנן. בכל שלב יש לציין אלו נתונים יאספו, מי אוסף אותם וכד'.

יש לפרט את אופן איסוף הנתונים והקידוד (כיצד אתם מתכננים לאסוף את הנתונים – להסביר)

שם לב : הפירוט צריך להיות כזה שיאפשר לקורא לחזור על המחקר בדיוק. יש לציין את טווח הזמנים המשוער של איסוף הנתונים.

 

 

לסיוע בכתיבת הצעת המחקר שלך, או סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות מכל סוג – סמינריון , עבודת גמר תזזה, פנה לייעוץ ראשוני ללא תשלום!

בהצלחה!