למה באמת צריך לכתוב הצעת מחקר?

הצעת מחקר נכתבת לאחר תכנון ראשוני של המחקר, ומהווה סיכום מאורגן ושיטתי של שלבי המחקר לביצועו.הצעת המחקר מסייעת לחוקר לארגן את הלוגיסטיקה של המחקר ולהתמודד מראש עם כל הבעיות העלולות להופיע בשלב הביצוע. בנוסף, מעניק תכנון מראש שאמור להיות יסודי, מושכל וקפדני, המלווה בהעלאת פתרונות אפשריים לבעיות הנצפות מראש, מהווה תנאי הכרחי להצלחת המחקר בפועל

הצעת המחקר אמורה לשכנע את הקורא שביצוע המחקר הוא חשוב, רלוונטי ומעניין ושהחוקר אכן מסוגל להוציאה אל הפועל

ישנן גרסאות שונות להצעת מחקר, בהתאם למתודה (הכמותית או האיכותנית או המשולבת) ולמסגרת בה נכתבת ההצעה אולם ממש לא קיים מודל אחיד לכך.

 

בחירת נושא המחקר

רצוי הכי הנושא יבחר מתוך המציאות הסובבת את החוקר המזמנת בעיות למחקר (גלויות או סמויות). למשל: תהליך הרחקת ילדים (נוער בהדרה) מכיתתם או מבית ספרם כתוצאה של התערבות ומעורבות הורים של ילדים אחרים או כל נושא הנראה לחוקר חשוב ומעניין

  • בחר נושא סביר בהיקפו ומורכבותו
  • רצוי נושא שלא מעורבים בו ישירות (ללא מעורבות רגשית ודעות מגובשות)
  • קביעת קריטריונים ברורים לנושא המחקר המעבר מה"אני" ל"אני החוקר"

 

שלב הגדרת הנושא והתאמתו 

בשלב זה רשום את השיקולים לבחירת הנושא ואת בעיית המחקר , מאיזה רקע צמח המחקר? מהי בעיית המחקר?

כמו כן נסה לתת תיאור של הבעיה ממנה נובע המחקר, תיאור תמונת המצב/המציאות בסביבה הנחקרת ושקיימת לגביה בעייתיות מסוימת המובילה למחקר זה ,אופי הקשר שבין החוקר לבעיה הנחקרת אם קיים

סעיף מטרות המחקר בהצעת המחקר

בסעיף זה יש להגדיר את מטרות המחקר לשם הבהרת תחום התופעה שרוצים לבדוק. האם החוקר מעוניין להציג תמונת מצב ברגע נתון? או האם החוקר מעוניין לבחון שינויים שחלים בתמונות המצב (ע"י גרימת שינוי ובדיקת השפעתו)?

סעיף חשיבות הנושא בהצעת המחקר

זה ממש קונה את הבודקים ! תן תמיכה בצורך לחקור את הבעיה (מדוע חשוב לערוך מחקר בנושא הנבחר?) מבחינת:

א. חשיבות תיאורטית- יכולת ללמוד מהמחקר והוספת מידע לגוף הידע התיאורטי

ב. חשיבות יישומית- תועלת מעשית העשויה לצמוח מתוצאות המחקר

כמו כן ציין מהי תרומתו הצפויה של המחקר מבחינה מקצועית, אישית או מערכתית והדגש את החדשנות במחקר המוצע!

 

סקירת הספרות בהצעת המחקר  אמורה להיות קצרה אבל גם:

עדכנית; רלוונטית למשתנה המחקר; מיזוג מידע; הצגה בהירה ועניינית

עליך לכלול ביבליוגרפיה- שימוש במקורות מעודכנים, רשומה על פי כללי כתיבת אקדמית  APA

בצע קריאה שיטתית של פרסומים בתחום כדי  לגלות את כל העבודות שנחקרו, לשאוב רעיונות נוספים לשאלות מחקריות, לבחון את דרכי המחקר בהן השתמשו וכדי לרשום     * מהם ההסברים התיאורטיים שהוצעו?

בזמן קריאת המאמרים, כל מאמר שנקרא יש לסכם אותו ולרשום עליו מראה מקום מדויק!  נסה גם לסכם בקצרה שיטות מחקר, שאלות מחקר, משתנים שיטות מדידה, סטטיסטיקה בה נעזרו באותו מאמר. זה יעזור לך בהמשך!

בנוסף, אם ישנם ציטוטים ישירים לרשום אותם ואת מספר  העמוד "………………………….." (אקדליסט, 2017:17) ורשום ליד את הממצאים המרכזיים,המסקנות וקריאה ביקורתית והערות שלך.

בהצלחה!