כיצד מנתחים ראיונות בקלות ?

מטרת הניתוח לזהות דפוסים משמעותיים החוזרים בטקסט ולארגן אותם. ראי דוגמא בסוף הפוסט.

כיצד עושים זאת?

  • התמות צומחות מהממצאים (דרך אינדוקטיבית)
  • כמה קטגוריות= תמה
  • התמות מנוסחות על בסיס מושגים ורעיונות על פי רוב תיאורטית.

דוגמא לתמה : יתרונות השיטה

מדוע ?

בראיונות שי עדויות וציטוטים המראים את היתרונות.

למשל " רני חושבת שהשיטה גורמת למעורבות גדולה" אמרה מרואיינת מס 7

לפעמים ניתוח הנתונים משלב 2-3 גישות

בין תיאוריה למציאות- במציאות לא תמיד החלוקה של התיאוריה בולטת. לפעמים ניתוח הנתונים משלב 2-3 גישות.

לא להמציא ניתוח על סמך מילה אחת. להקפיד שהניתוח יהיה עקבי ושיטתי- להוציא את הדברים מתו הראיונות

. לשאול על התכנים שאני לא מקבלת.

יש להקפיד על דיווח מדויק של דרך ניתוח הממצאי. לדוגמא: "היו 10 יועצות, חמש שנים בייעוץ וכו'… לתאר את התהליך שעשיתי. לפרט את התהליך ולהסתמך על התיאוריה. מה התיאוריה אומרת ומה אני עשיתי.

 

 

 

טיפים : שיטת הניתוח היא ניתוח תמתי
1. לעשות היכרות עם החומר. ,  לנתח את הריאיון מיד אחרי שראיינתי.

2. רצוי לפחות פעם אחת לקרוא את הריאיון לפני שאני מנתחת אותו.

3. לבדוק כל הזמן את התמות ואת הקטגוריות.

לגבי הקידוד – יש לבחון להפריד להבחין למיין ולצרף. מהן הקטגוריות התיאורטיות בהן עוסק הקטע? צריך לנסח אמירות תיאורטיות.

לבדוק איך המרואיינות נבדלות זו מזו. לחלץ תמות. ל

תת שם לקטעי הריאיון- מילה, משפט, שורה, פסקה, קטע. לעשות ניתוח ממוקד. לחלץ את התהליך החברתי. איך מאירות התמות זו את זו?

מה קורה בקטע? על מה מדברים? מהו המצב הרגשי? ממה חוששים? מהם הכוחות? האידאולוגיים? התרבותיים? בהקשר שביחס אליהם נאמרים הדברים? איך נאמרים הדברים< האם הניסוח מודע או לא? (זאת אמרה כך במילים חדות, כעוסות…) איך ומה המשמעות של מה שנאמר?

למצוא תמות שהן לא לפי שאלות המחקר.

דוגמא לתמה : יתרונות וחסרונות המעורבות ההורית

הקדמה:

כמו בכל תחום ובעיקר בתחום העוסק בילדים אשר נתפסים על ידי הוריהם כדבר החשוב בעולם ובצדק, נודעו למעורבות ההורית בספרות המחקר יתרונות וחסרונות. מעורבות הורית, כאשר נעשית במינון הנכון,  טומנת בחובה יתרונות מהותיים וארוכי טווח עבור הילד. אין קביעה מוחלטת מה עולה על מה: האם ישנם יותר יתרונות מחסרונות וההיפך.  יחד עם זאת, בעידן בו חינוך הילדים בגן הפך להיות נחלת ההורים וזוהי איננה נחלתה של הגננת וסייעותיה בלבד, יש לפעול על פי העובדות הללו ולהתקדם בהתאם לצו השעה.

שם התמה :יתרונות מעורבות הורית

אנשי חינוך רבים נלחצים מעצם הרצון של ההורים להיות מעורבים וזאת בשל חוסר גבולות, התערבות יתירה, הפרת חוקי הגן, טשטוש הסמכויות של הגננת וכדומה. גננת אשר בטוחה בדרכיה, עשויה להפוך את החשש הלגיטימי הנ"ל מהתערבות שלילית למנוף של צמיחה והצלחה לרווחת ילדי הגן. באם תצלחנה דרכיה היא תוכל להרוויח שקט מההורים, מרחב פעולה אוטונומי, ביטחון, כבוד, מתן לגיטימציה ועוד.

ציטוטים שייכים לתמה:

"היתרונות הינם כאשר ההורים מרגישים חלק מהגן והם שותפים ומעורבים בכול. הם רואים איפה הבן\ הבת שלהם נמצאים, מה הם עושים וכדומה" ( ראה שורות 118-121 בנספחים)

"עושה להם (לילדים) מאוד טוב. אני גם משתמשת בזה מאוד בילדים שאני צריכה להעצים אותם מבחינה רגשית. אני אומרת נזמין, אולי נעשה משהו משותף ואז יש לו (לילד) במה להתגאות ובמה להשוויץ" (ראה שורות 123-125 בנספחים).

לסיכום יש לתמוך , למשל : גם בספרות המחקר ישנה עדות חיובית למעורבות ההורית….

הוא הדירוג ממוצע 5 / 5. סה"כ הצבעות 3