חיפוש מאמרים אקדמים – איפה כדאי?

במקום הראשון ,המנוע חיפוש למאמרים אקדמים של גוגל  : https://scholar.google.co.il/ גוגל סקולאר

להלן רשימה בה תוכלו לאתר מאמרים אקדמים , לפי הדיסיפלינה המתאימה:

  • כותר  : ttp://www.kotar.co.il/
  • נתונים וסטטיסטיקות , רב תחומי : https://www.isoc.org.il/sts-data
  • חיפוש במאגרי המאמרים האקדמים והמחקרים במכון הנרייטה סאלד : http://www.info2011.szold.org.il/Screens/WebScreens/Home_page.aspx
  • חשבונאות ומימון אתר מס טקס : http://www.mastax.co.il/search/
  • מפתח חיפה , מאגר רב חחומי: http://haifa-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=IHP&prefLang=iw_IL
  • מאגר ללומדי משפטים: https://www.nevo.co.il/BooksSearch.aspx
  • מאגר מאמרים אקדמים מדעי ההתנהגות: http://arjournals.annualreviews.org/
  • מאגר מאמרים אקדמים בסיעוד ומאמראים אקדמים בניהול מערכות בריאות: http://search.ebscohost.com/
  • מינהל עסקים, כלכלה וחשבונאות: http://www.emeraldinsight.com/action/showPublications?pubType=journal&userAccess=user&
  • חינוך: https://eric.ed.gov/

מומלץ להתחיל את חיפוש המאמרים האקדמים למחקר שלך באתר סקולאר המאגד בתוכו מאמרים בכל נושא והחיפוש מתבצע בקלות ובמהירות. קודם לביצוע החיפוש חשוב להתמקד במילות מפתח רלונטיות. בגוגל סקולאר תוכלו לראות ולסנן לפי שנה, לראות כיצד יש לצטט את המאמר וכמובן כמה פעמים צוטטו את המאמר. אגב אם המאמר צוטט הרבה – זהו סימן לא רע בכלל לעובדה שמדובר במאמר מעולה.

סילבוס

אל תדלג על בחינת המאמרים בסילבוס ! ישבסילבוס מאמרים שהמרצה עמל רבות ובחר אותם בדיוק בשבילך. גם אם המרצה ביקש לא להשתמש במאמרים מהסילבוס ללא הגבלה תוכלו בקלות להגיע למאמרים מתוך הרשימה הביבליוגרפית הנמצאת בכל אחד מהמאמרים האקדמים בסילבוס.

אתר האוניברסיטה

באתר הספרייה של האוניברסיטה או המכללה שלך תוכל לגשת לכתבי עת וג'ורנלים הכוללים מאמרים אקדמים ללא תשלום. גם כאן חשוב להשתמש במילות מפתח הקשורות למחקר שלך. יתכן כי לא לכל אתר אונברסיטאי או מכללה  יש אפשרות לגישה לספרייה מחוץ לאוניברסיטה… לאופ לדוגמא- יש. באופ למשל ,ממש כמו בגוגל סקולאר ניתן לחפש מאמרים לפי  מאמרים מבוקרים או לא.. מומלץ להגיע לאתר כדי להוציא מאמר שאתם יודעים שאתם צריכים.

 

חיפוש מאמרים ביעילות