הודעת ביטול

הודעת ביטל הזמנה

שלום רב,

הרינו להודיעך כי הזמנתך/הצעת המחיר , כולל מועד המסירה אם דווח בוטלה.

סיבה​אין אישור לקוח​

אם ברצונך לחדש את ההזמנה נשמח לסייע! אנא צור קשר במייל חוזר וציין את פרטי ההזמנה.

בברכה, 

כתיבת עבודות אקדמיות – אקדליסט
2019-12-31T07:20:57+00:00
עבור למעלה