הודעת הצטרפות כותב

הודעת הצטרפות כותב

שלום רב,

שמחנו לקבל את פנייתך, ונשמח לשוחח איתך מיד לאחר קריאתך את דרכי ההתנהלות והבסיס להתקשרות להלן:

שם לב, על מנת שנוכל לשלוח לך הזמנות ספק ולבצע תשלומים, עליך לשלוח את המסמכים הבאים:

1. צילום תעודת ההשכלה שלך (צילום התואר), חובה

2. פרטים להעברה בנקאית(בנק,סניף מספר חשבון ושם המוטב) , ניתן להעביר בשלב מאוחר יותר

3. פרטי עוסק (מורשה או פטור), אם קיים

בנוסף, עליך לשלוח אימייל המאשר כי הכתוב להלן נקרא על ידך והתוכן מובן ומוסכם.

שם לב כי יש לשלוח (מיד בתחילת ההתקשרות)  רשימה מסודרת של נושאים ותחומי כתיבה עיקריים, רצוי בצרוף דוגמא למשהו עדכני שכתבתם.

דרכי ההתקשרות 
– לפני שליחת אישור הזמנה הרשמי תשלח אליך הצעת עבודה הכוללת את הדרישות , קבצים נלווים , מחיר ומועד הגשה.

– אין לכתוב ו/או להתחיל במלאכה לפני קבלת אישור.

– עליך לבחון את החומרים ולאשר כי ביכולתך לספק את העבודה בהתאם לדרישות ובמועד הנדרש.

– לאחר אישור הצעת העבודה תשלח באימייל הודעת "אישור כתיבה"

– יש באפשרותך להקדים את משלוח התוצרים

– לאחר מסירת התוצרים , מועבר התשלום לפרטי הבנק שמסרת , תוך 7 ימים.

תיקונים וליקויים

שם לב כי גם לאחר המסירה , וגם לאחר התשלום הנך אחראי לתיקון ליקויים , אם יהיו. זמן מקסימלי לשליחת ליקויים : 100 ימים.

ביטול הזמנה

הספק רשאי להודיע כי אין ביכולתו לבצע את העבודה ולבטל את ההזמנה, גם לאחר קבלת אישור הכתיבה ובלבד שהודיע על כך באימייל ושנותר זמן סביר לביצועה. 

בברכה, 

כתיבת עבודות אקדמיות – אקדליסט
2019-12-31T06:17:46+00:00
עבור למעלה