מה אם אין לי הנחיות לכתיבת הצעת המחקר?

הצעת המחקר חייבת להיות מוגשת…זה מוכר. באוניברסיטה הפתוחה למשל , כמו גם בקורסים שונים של שיטות מחקר דווקא כן מלמדים כיצד לכתוב הצעת מחקר.

באקדליסט, אנו ממליצים כי כל הצעת מחקר תכיל גבולות גזרה ברורים ( ולקבל אישור של המנחה!)

האם אתה החלטת כבר ? ענה לעצמך במשפט אחד :  מה אני רוצה לחקור?

כתוב משפט או פסקה הכוללת הצגת נושא המחקר, תיאור התופעה הנחקרת

אחרי שקראת מספר מאמרים , האם הנך יכול לכתוב בקלות מדוע מעניין לחקור את זה?   או את הצגת השאלה\שאלות המחקר, מטרה של המחקר או הסבר לרציונאל של המחקר

נסה לבחון גם :

כיצד אני מציע\ה לחקור את זה? תיאור שיטת המחקר. באיזה כלים מתודולוגיים אשתמש? כיצד הם יאפשרו לי להגיע לחומר מתאים כדי לנסות לענות על שאלת המחקר. כיצד ואיפה ייאסף החומר למחקר, לוח זמנים משוער של המחקר (עד עמוד אחד)

(אפשר להתייחס לדילמות או התלבטויות שיש לכם לגבי דרך ביצוע המחקר, בעיות מתודולוגיות שאתם צופים או כבר נתקלתם בהן)

ולא פחות חשוב , נסה לכתוב מה כבר כתוב על התופעה\השאלה?

התייחסו למספר פריטים שישמשו למחקר. פרטו על מה הטקסטים מדברים וכיצד הם קשורים למחקר שלכם, איזה שימוש נראה לכם שתעשו בפריטים אלה בעבודה שלכם?

הקריטריונים להערכת הצעות מחקר לרוב דומות:

– הצגה ברורה, מעניינת ומשכנעת של המטרות והשאלות

– זיהוי זירות מתאימות לאיסוף, התאמת שיטות לאיסוף החומר לשאלת המחקר, תכנון מהלך המחקר

– יכולת למצוא\להתייחס לספרות רלוונטית.

אחרי שקיבלתם תמונה כללית, ובמידה וצמצמתם את הרשימה הביבליוגרפית שלכם, קראו שניים-שלושה מאמרים מרכזיים במלואם.

כתבו עמוד אחד או שניים של מסגרת תיאורטית (= סקירת ספרות): סיכום הידע בנושאים הקשורים בתחום הנחקר + תיאוריה רלבנטית (כולל אזכורים כנדרש במחקר אקדמי). מושגים והגדרות עיוניות. הרקע התיאורטי מחולק לנושאים ולתתי נושאים. יש לפתוח פרק זה בהסבר כללי על הלוגיקה בה בחרתם להציג את פרקי ופרקי המשנה של הפרק (פיסקה אחת). יש להפריד בין סעיף א לסעיף

חשוב שיהיה משפט או פיסקת קישור לפרק שיטת המחקר (כלומר לפרק המתודולוגי), בכל מקרה את החלק המתודולוגי יש להתחיל בפסקה או משפט מקדים המסביר את מערך המחקר הנבחר (חקר מקרה)

עיינו בעבודות לדוגמא!

הצעת מחקר אקדליסט

.