דוגמא עם הסבר לניתוח סמיוטי שיטת פיסק (FISKE 1985)

ניתוח סמיוטי של תכנים , למשל ניתוח של סצנות ממספר סרטים או כתבות על נושא מסויים : עליך לנתח כל כתבה או סצנה או טוקבק על פי המודל.

 המודל הבסיסי ביותר לניתוח של פיסק כולל את המרכיבים הבאים

  • הטקסט שהוא המסר המועבר בתהליך התקשורת.
  • הקונטקסט (ההקשר)- הנסיבות בהן מתרחשת פעולת התקשורת.
  • מוען ונמען / יוצר וקורא.
  • משמעויות

על השיטה:

  • כדאי שתציינו בפרק השיטה ( מתודולוגיה) כי פיסק טוען שלמסר או לטקסט אין קיום כלל  ללא ההקשר.
  • השותפים לתהליך התקשורת שהם המוען והנמען או היוצר והקורא. שילוב הטקסט עם הקונטקסט והמשתתפים יוצר משמעויות. המודל מדגיש את תפקידו המרכזי של הנמען בתהליך התקשורת מכאן הוא שונה מהמודלים הליניאריים שתיארו את הנמען כסביל, פיסק נותן משקל שווה למוען ולנמען שכן המסר מורכב מסימנים שהמוען נותן להם משמעות והנמען צריך במקביל לייחס משמעויות לסימנים שלפניו. הנמען עושה זאת על סמך המטען התרבותי שלו כמו גילו, מינו, השכלתו ועוד.

מה לא טוב בשיטה ?

בשיטה זו המודלים נותנים משקל כבד לקהל היעד , לקורא, לצופה תוך התעלמות מאחריותו של הכותב או היוצר! מה עם כוונת המשורר ? היא אינה באה לידי ביטוי אלא רק מה שהובן על ידי מקבל המסר.

גישת הטקסט הפתוח

המודל של פיסק מציג את "גישת הטקסט הפתוח". על פי גישה זו כל פענוח היא למעשה יצירת טקסט חדש בעל משמעות שיכולה להיות שונה לחלוטין  ממה שהתכוון היוצר.

המנתח  יכול להבין דברים שונים כל העניין הוא שהמפענח נותן משמעות לטקסט על פי הבנתו!

דוגמא:

ניתוח סדרת כתבות על "חרדים":

עבור כל כתבה נרשום את הטקסט שהוא למעשה  המסר המועבר בתהליך התקשורת.

תחת אותה כתבה  – נציין את ההקשר של הכתבה , הנסיבות בהן מתרחשת פעולת התקשורת.

פירוט מיהו הקהל יעד

פירוט משמעויות – החלק החשוב!

 

בהצלחה!