Skip Navigation Linksאקדליסט / מאמרים ומדריכים

הקודם  לרשימהמחקר איכותני

מחקר עם אנשים ולא על אנשים

מחקר איכותני הוא "הסיפורים והמילים", אלה הם כלים להבניית המציאות ותיאור החוויות הגלומות בהם. יכולת לצרף מילים לסיפורים מוכרת כמאפיין משמעותי של החוקר האיכותני

מחקר איכותני הוא:

מחקר שמדגיש את הפרשנות הסובייקטיבית שאנשים נותנים למציאות החברתית/תרבותית שהם נמצאים בה מחקר איכותני בודק תהליך במהלך התרחשותו, וזאת לעומת המחקר הכמותי הבודק את התוצרים של התהליך התפקיד שלנו במחקר איכותני הינו
  • לחקור את הדברים/תופעות במיקום הטבעי, למצוא משמעות או לפרש את התופעות במונחים שבני אדם משתמשים בהם"

המחקר האיכותני- למה?

המחקר האיכותני, משלים את הגישה הכמותית בכך שהוא מנסה להבין את אופי התנהגותם של הנחקרים, והדרך בה הם מפרשים את דרך חייהם (פרוש אותו אין אנו רואים במיפוי התופעות). על-מנת להגיע להבנה זאת, המחקר האיכותני מביא את החוקר אל הנחקר , צבר בן-יהושע

כלי המחקר האיכותני:

איסוף נתונים מהשטח באמצעות ראיונות, תצפיות, סרטי וידיאו,  תמונות ומסמכים.

שיטת המחקר האיכותנית

שיטה זו מבקשת להבין את פעילות האדם, ההבנה תהיה דרך "חדירה לעולמם היומיומי של הנחקרים בדרך של התחקות אחר מעשים והתנסויותיהם, הקובעים ומעצבים את מציאותם היומיומית.כיוון שהמציאות שונה אצל אנשים שונים, חשוב להכיר את נקודות הראות של הנחקרים עצמם, וכיצד הם מבינים את הדברים.(צבר בן-יהושע) חשוב לציין כי  במחקר האיכותני , להבדיל מן המחקר הכמותני,הנתונים משקפים את הייחוד ולא את המשותף  ונותנים ממש עומק,הבנה ו"הארה" במקום לנבות. למעשה השמעת קולם של הנחקרים לשם הבנה מעמיקה יותר של התופעה הנחקרת היא הבסיס!

ראיונות במחקר:

ראיון- מובנה/ חצי מובנה/ פתוח

תצפית:

צפייה ומעקב שיטתית על התנהגותם של המשתתפים במחקר שלך. התצפית חייבת להיות מוגדרת למשל במצבים מסוימים ורישום התנהגויותיהם על פי תכנון מוקדם.

ניתוח תוכן

טקסטים, כתבות, תמונות, סרטים וכדומה שאלת המחקר במחקר האיכותני היא למעשה , מעין "הצהרה" שכבר ממקדת והמזהה את התופעה. השאלה ממש מציינת במה את רוצה להתמקד ומה את רוצה לדעת! חוויות של מורות צעירות ונשאואות מהם המאפיינים ...? מהם הגורמים  ...? הקשיים של ...? חשוב לדכור כי שאלות מחקר במחקר האיכותני לעולם לא יכללו קשר בין משתנים תלויים לבלתי תלויים   מחקר איכותני: מחקר הבודק את הקשר בין משתנים שלא באמצעות פרוצדורות סטטיסטיות או אמצעי כימות אחרים, אלא באמצעים אחרים כגון: א. ראיונות עומק: ראיונות ארוכים של מרואיינים הרלוונטיים לשאלת המחקר המאופיינים בשאילת שאלות פתוחות. ב. קבוצות מיקוד: קבוצה של אנשים בעלי מאפיינים דומים המרואיינים במקביל. ג. תצפיות משתתפות: החוקר נטמע באוכלוסיית המחקר לשם איסוף הנתונים (משמש לדוגמא בחקר אנתרופולוגי). ד. מחקרים אתנוגרפיים: תצפית לא משתתפת. ביצוע סקירת ספרות על מאמרים מחקריים קיימים והגעה למסקנה כוללת (סקירה ספרותית מה אומרים המחקרים עד כה על שאלת המחקר). ה. טכניקות השלכתיות: משתתפי המחקר מבצעים משימות והמחקר מתמקד בתגובותיהם בעת ביצוע המשימות.    עבודות חינם

לרשותך מאגר חינמי של עבודות מעולות. תוכל להעזר בהן לרעיון למחקר, למבנה וכדומה.אנו לא מעודדים הגשת עבודות שאינן חדשות.

מאגר מומלץ נוסף של סמינולוג.מאגר קטן ואיכותי!

מאגר סמינולוג

עבודות לדוגמא

להלן מספר עבודות לדוגמא אשר יכולות לשמש כמקור לרעיונות למחקר שלכם

לפי נושאים ותחומי לימוד
עבודות בפסיכולוגיה
עבודות במשפטים
עבודות בחינוך
עבודות מנהל עסקים
פרוייקטים מערכות מידע
דוגמאות לניתוח סטיסטי
פרק ממצאים סטיסטי
פרק דיון חינוך

058-4533512

מאמרים

אקדליסט פרסמה ועדיין מפרסמת מאמרים ומדריכים לכתיבת עבודות.

אתם מוזמנים לעיין כמובן גם בבלוג שלנו

איך יוצאים מזה ? אקדליסט!
כתיבת עבודות באנגלית
כמה זה עולה?
עבודה סמינריונית
לכל המאמרים לחץ כאן

©Acadelist™כל הזכויות שמורות לחברת אקדליסט. אין להעתיק את האתר ו/או חלקים ממנו ללא קבלת אישור בכתב מחברת אקדליסט