Skip Navigation Linksאקדליסט / מאמרים ומדריכים

הקודם  לרשימההגדר את המחקר שלך

 

לכל מחקר צריך להיות נושא. לדוגמא: תהליכי אינטגרציה במיזוגים ורכישות. לכל מחקר צריכה להיות שאלת מחקר. לדוגמא: כיצד משפיע מהירות האינטגרציה על הצלחת מיזוגים ורכישות? f(x)=y

לכל מחקר צריכה להיות השערת מחקר אחת לפחות (היפותזה)

לדוגמא: ככל שמהירות האינטגרציה גבוהה יותר כך גדלה הצלחת האינטגרציה בין החברות והצלחת הרכישה. כל מחקר צריך משתנה בלתי תלוי אחד לפחות (מהירות האינטגרציה) ומשתנה תלוי האמור להיות מושפע ממנו (הצלחת הרכישה).

השערת מחקר כמותני

ניסוח במילים של קשר בו אפשר לבדוק קשר בין שני משתנים. במרבית המקרים , יש קשר הדוק בין שאלת המחקר שלך להשערה! שאלה כמו : מהו הקשר בין שכר למוטיבציה ? השערה : יימצא קשר חיובי בין רמת השכר למוטיבציה השערה : ככל שרמת שהכר עולה , הנבדקים ידווחו על מוטיבציה גבוהה יותר השערה לא טובה ולא נכונה היא כללית. למשל ,הממשלה מכתיבה לציבור את מצב הרוח. תשדלו לנסח השערה על דרך החיוב , עם כיוון.ההשערות אינן "ניחוש" או "תחושות בטן" של כותב העבודה האקדמית. ההשערות הן תוצאה של קריאה של מאמרים ובדיקה של מחקרים קודמים. עדיף כי ההשערה תהייה קשורה לתיאוריה. זכרו להבדיל בין השערה סיבתית , כלומר השפעה של משתנה על משתנה לעומת זיקה בין משתנים. השערה סיבתית יכולה להיות משהו כמו אלימות הורים מובילה לאלימות ילדיהם, לעומת זיקה הב למשל משער כי יש קשר בין רמת ההכנסה לתוחלת החיים  

כללי הבסיס :

לוודא שיש לך את האפשרות במסגרת הסמינריון שלך לבדוק את ההשערה לוודא כי ההשערה מתאימה לדעה הרווחת בספרות המקצועית ניסוח פשוט וקצר בעלת כיוון ברור   משתנים נוספים משתנה מתערב (Confounder): משתנה חיצוני המשפיע הן על המשתנה התלוי והן על המשתנה הבלתי תלוי באופן דומה ולפיכך עלול להוביל למסקנה מוטעית על הקשר הסיבתי ביניהם. לדוגמא: האם שיער אפור משפיע על שכיחות התקפי לב? משתנה מתווך (Mediator): משתנה הנמצא בין המשתנה הבלתי-תלוי למשתנה התלוי, מושפע מהבלתי-תלוי ומשפיע על התלוי. באופן כללי משתנה זה ייחשב כמשתנה מתווך אם בעקבות הצבתו, הקשר הישיר בין המשתנה הבלתי-תלוי לתלוי ירד ואף יתבטל. לדוגמא: הנכונות לבצע ביטוח חיים יורדת עם הגיל דוגמא נוספת למשתנה מתווך תלוי: אלימות נוער   בלתי תלוי: צפייה בסרטונים ברשת משתנה  מתווך: רמת תוקפנות  

משתנה ממתן

לעומת זאת יקבע מתי בדיוק הקשר בין יתקיים, ומתי  לא ! תלוי: אלימות נוער  בלתי תלוי: צפייה בסרטונים ברשת  , מתנה: מזכר נקבה  עבודות חינם

לרשותך מאגר חינמי של עבודות מעולות. תוכל להעזר בהן לרעיון למחקר, למבנה וכדומה.אנו לא מעודדים הגשת עבודות שאינן חדשות.

מאגר מומלץ נוסף של סמינולוג.מאגר קטן ואיכותי!

מאגר סמינולוג

עבודות לדוגמא

להלן מספר עבודות לדוגמא אשר יכולות לשמש כמקור לרעיונות למחקר שלכם

לפי נושאים ותחומי לימוד
עבודות בפסיכולוגיה
עבודות במשפטים
עבודות בחינוך
עבודות מנהל עסקים
פרוייקטים מערכות מידע
דוגמאות לניתוח סטיסטי
פרק ממצאים סטיסטי
פרק דיון חינוך

058-4533512

מאמרים

אקדליסט פרסמה ועדיין מפרסמת מאמרים ומדריכים לכתיבת עבודות.

אתם מוזמנים לעיין כמובן גם בבלוג שלנו

איך יוצאים מזה ? אקדליסט!
כתיבת עבודות באנגלית
כמה זה עולה?
עבודה סמינריונית
לכל המאמרים לחץ כאן

©Acadelist™כל הזכויות שמורות לחברת אקדליסט. אין להעתיק את האתר ו/או חלקים ממנו ללא קבלת אישור בכתב מחברת אקדליסט