Skip Navigation Linksאקדליסט / מאמרים ומדריכים

הקודם  לרשימההבאחווית חובה ? עבודה סמינריוניות

עבודה סמינריונית - חוויה של כל סטודנט עבודה סמינריונית היא מנת חלקם של כמחצית מהסטודנטים בארץ.

כל הסטודנטים בתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי הבריאות ותחומי הכלכלה למיניהם מתמודדים, כחלק עיקרי מהתואר, עם כתיבת עבודה סמינריונית.

המטלה הסמינריונית מגיעה בדרך כלל בשנה האחרונה לתואר. הקורס שבו אתם כותבים את העבודה הוא קורס עם נקודות זכות גבוהות מהרגיל. הציון בקורס הזה מורכב ברובו מציון העבודה, ויש מרצים שמעניקים ציון לכל הקורס רק על בסיס הציון בעבודה.

 

מה עבודות סמינריוניות באות לבדוק?

עבודה סמינריונית היא בחינת הסיכום של הסטודנטים בתואר שלהם. הסמינריון דורש פיתוח שאלת מחקר, איסוף מידע תיאורטי ומידע מחקרי, ניתוח של החומרים, הסקת מסקנות וכתיבת עבודה שתסתכם את כל הממצאים.

מטרת העבודה היא בראש ובראשונה לבדוק אינטגרציה (שילוב) בין המקורות הבבליוגרפיים שלכם. הדרישות הממוצעות בעבודה סמינריונית הן ל-15 מקורות מידע, כשמחצית מהם באנגלית. הבודק, ולרוב זה המרצה של הקורס עצמו, רוצה לראות שאכן שילבתם בכתיבה שלכם התייחסות לכל מקור מידע. ההתייחסות הן הערות השוליים. הערת שוליים היא מראה מקום שעוזר לקורא העבודה להבין על איזה מקור אתם מתבססים. הדרך הנכונה להתייחס אל כתיבת עבודה סמינריוניתרוב הסיכויים שהמרצה של הקורס מכיר טוב מאיתנו את נושא העבודה.

אחרי הכל, הוא אישר את הנושא ואת רשימת המקורות. לכן, צאו מנקודת הנחה שאין חדש תחת השמש. עדיף להתמקד בניסוח הטקסט ובשילוב המקורות. בעניין המקורות לעבודה, גם בתחום הזה קשה לחדש. לרוב הגישה שלנו לחומרים היא אותה גישה שיש למרצה ולסטודנטים אחרים.

לכן, נקודת החידוש שלנו יכולה להיות בכך שניתן זווית מבט שונה על המקורות הקיימים, נוציא מידע חדש מעדכונים שהתרחשו או ניתן דגש לחומרים מזרמים שעד היום היו מוצנעים במחקר.

 

מטרת העל של העבודה הסמינריונית היא להראות הבנה של החומרים שבהם השתמשתם. להראות איך אתם, מי שעומדים לסיים את התואר, מבינים מה קראתם ואיזה מסקנות הסקתם מכך.

 

יותר זול למכללות להקים ועדות משמעת מאשר לשלם למרצים שלהם שכר גבוה יותר לשם קבלת איכות.
עבודות חינם

לרשותך מאגר חינמי של עבודות מעולות. תוכל להעזר בהן לרעיון למחקר, למבנה וכדומה.אנו לא מעודדים הגשת עבודות שאינן חדשות.

מאגר מומלץ נוסף של סמינולוג.מאגר קטן ואיכותי!

מאגר סמינולוג

עבודות לדוגמא

להלן מספר עבודות לדוגמא אשר יכולות לשמש כמקור לרעיונות למחקר שלכם

לפי נושאים ותחומי לימוד
עבודות בפסיכולוגיה
עבודות במשפטים
עבודות בחינוך
עבודות מנהל עסקים
פרוייקטים מערכות מידע
דוגמאות לניתוח סטיסטי
פרק ממצאים סטיסטי
פרק דיון חינוך

058-4533512

מאמרים

אקדליסט פרסמה ועדיין מפרסמת מאמרים ומדריכים לכתיבת עבודות.

אתם מוזמנים לעיין כמובן גם בבלוג שלנו

איך יוצאים מזה ? אקדליסט!
כתיבת עבודות באנגלית
כמה זה עולה?
עבודה סמינריונית
לכל המאמרים לחץ כאן

©Acadelist™כל הזכויות שמורות לחברת אקדליסט. אין להעתיק את האתר ו/או חלקים ממנו ללא קבלת אישור בכתב מחברת אקדליסט